Du betalar för mycket för dricksvatten och avlopp

Läckor lagas när problem uppstår i stället för att förhindra att de uppstår.
Läckor lagas när problem uppstår i stället för att förhindra att de uppstår.

Hela Sverige ska vara attraktivt att bo i och kostnader för vatten och avlopp behöver vara mer lika. 

Debatt 26 december 2020 10:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är nästan fyra gånger dyrare med vatten och avlopp i Norsjö jämfört med Stockholmskommunen Solna.

I Solna kostar vatten och avlopp 1 644 kronor per år och hushåll. I Norsjö 6 395. En skillnad på 400 kronor per månad.

Det är varken rimligt eller rättvist.

Vi på branschinitiativet VA-fakta uppmanar politikerna att jämna ut orättvisan.

Siffrorna kommer från årets Nils Holgersson-rapport, som kartlägger kommunernas och hushållens kostnader för vatten och avlopp, el, avfall och uppvärmning.

Den ekonomiska ojämlikheten drabbar både Norsjö kommun och dig som bor där. Många kommuner hinner inte, eller har inte råd att rusta upp VA-systemet i den takt som behövs.

Det innebär risk för ännu högre avgifter i framtiden.

Men det handlar inte bara om pengar utan också om livskvalitet. Ett eftersatt VA-nät innebär sämre vattenkvalitet, och fortsätter det så här kan du i framtiden stå utan rent dricksvatten.

I dag lagas mest läckor och problem när de uppstår, i stället för att förhindra att de uppstår.

Det görs helt enkelt för lite för att förebygga stora skador på sikt.

Vidgar man perspektivet påverkar dåligt dricksvatten och höga VA-kostnader var människor bosätter sig och var företag vill verka. Dåligt vatten gör kommunen oattraktiv. Färre flyttar in och fler flyttar ut.

Rent vatten och fungerande avlopp är dessutom vitalt för fungerande skolor och sjukhus.

Det här kan låta alarmistiskt, men det är det inte. VA-nätets kvalitet är en långsiktig, kostsam och svår fråga för kommunens politiker. Men det finns åtgärder vi kan göra i dag för att det ska bli bättre i morgon.

Vi föreslår tre saker:

Jämna ut skillnaderna

Vi måste utjämna de skillnader som finns mellan stad och landsbygd och skapa lika tillgång till ett fungerande VA-system. Det ökar rättvisa och attraktionskraft.

Ekonomiskt stöd

För att kunna garantera rent dricksvatten i framtiden behöver många kommuner tillgång till bättre långsiktig planering och ekonomiskt stöd. Kommuner kan endast planera sin budget i upp till tre år och är ansvariga för upprustning och förnyelse av VA-nätet. Investeringsbehoven i VA-näten är större och mer långsiktiga än vad som kan planeras på tre års sikt.

En VA-samordnare

Något som ofta förvånar privatpersoner är att det inte finns en samordnande, en nationell instans eller en myndighet för en så viktig fråga som dricksvattenförsörjning. Ansvaret är splittrat på över 20 myndigheter.

En myndighet skulle kunna hantera frågan och skapa bra VA-nät, oavsett var man bor.

Hela Sverige ska vara attraktivt att bo i och kostnader för vatten och avlopp behöver vara mer lika. 

Du ska kunna bo i hela Sverige. Därför är det dags att vi tar tag i den här frågan nu.

Ämnen du kan följa