Dra fullt ut fördel av Northvolts satsning

Fastighetsutvecklingen är fundamental för en levande stad, men kapitalkrävande och känslig för osäkerhet.

En planering för 15 000 nya lägenheter till 2050 skulle tydligare signalera att Skellefteå vill växa långsiktigt,

En planering för 15 000 nya lägenheter till 2050 skulle tydligare signalera att Skellefteå vill växa långsiktigt,

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2020-10-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statistiska centralbyråns långtidsprognos förlänger trender i kommuners befolkningsutveckling. Visar vart kommuner är på väg – om ingenting ändras.

Enligt SCB ska färre bo i Skellefteå 2050 än i dag.

Men med Northvolt bör kommunen kunna utvecklas bättre.

När Skellefteå ska öka byggandet ska en lång trend brytas. När invånarantalet stått still anpassas fastighetsmarknaden och kommunens planering till en låg omvandlingstakt.

Osäkerhet uppstår när nya förväntningar ska skapas, processer startas och tempot höjas.

Fastighetsutvecklingen är fundamental för en levande stad, men kapitalkrävande och känslig för osäkerhet.

Osäkerhet är stadens gissel. En stad med växande befolkning har en bygg- och transaktionsvolym.

Objekt omsätts och bestånd kompletteras i en förändrad driftsituation. Nya aktörer tillför staden dynamik. Förväntningar om ökad efterfrågan på bostäder sporrar fler att agera och snabbt ta initiativ.

Kommunen bestämmer vad som ska byggas. I städer med en aktiv fastighetsmarknad har politiker och planerare länge behövt tänka långsiktigt, kombinera struktur med att agera snabbt.

Marknaden har lärt sig dialogen om detaljplaner och att kompromissa. Stadens aktörer har kunskap om kostnader, hyror, efterfrågan och värden i olika delar av staden.

En stad med en lågaktiv fastighetsmarknad kan inte förvänta sig att den reagerar tidigt och kraftfullt på tillväxtsignaler. I stället måste ofta bostadsbrist uppstå, hyror pressas uppåt och bostadsrätts- och villapriser öka markant innan osäkerheten minskar.

I Skellefteå finns ett stort behov av bostäder. Det yttersta ansvaret för att reducera olika osäkerheter ligger på kommunen.

Skellefteås mål är 80 000 invånare 2030. Ett ambitiöst men ändå hovsamt uppdrag för kommande tio år.

Tio år är en kort tid för fastighetsmarknaden. Med 80 000 invånare har Skellefteå inte heller tydligt positionerat om sig i det svenska stadssystemet. Med 100 000 invånare skulle staden placera sig på en ny nivå, bli intressant för fler och ett större spektrum av arbetsgivare, arbetstagare och bostadssökande.

En planering och dimensionering för 30 000 nya invånare och 15 000 nya lägenheter till 2050 skulle tydligare signalera att staden vill växa långsiktigt, fullt ut tänker och kan dra fördel av Northvolts satsning. Att man kan bryta den svaga trend SCB förutspått.

En sådan signal skulle reducera en del av osäkerheten på Skellefteås fastighetsmarknad.