Djupa strukturella problem i sjukvården i Västerbotten

”Överbeläggningar och utlokalisering av patienter skapar stress hos personalen och är ett hot mot patientsäkerheten. Denna situation är inte etiskt försvarbar.”
”Överbeläggningar och utlokalisering av patienter skapar stress hos personalen och är ett hot mot patientsäkerheten. Denna situation är inte etiskt försvarbar.”

Julhelgerna har för många varit en tid för reflektion och återhämtning men dessvärre inte för vårdpersonalen inom regionen.

Debatt 12 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdplatsbristen har varit och är stor. Överbeläggningarna har aldrig varit så höga som nu. Vi kan konstatera att det är ett tufft läge inom hälso och sjukvården i Västerbotten med brist på personal och brister i arbetsmiljön. Vårdgarantin kan inte uppfyllas och köerna till vården blir allt längre. Överbeläggningar och utlokalisering av patienter skapar stress hos personalen och är ett hot mot patientsäkerheten. Denna situation är inte etiskt försvarbar.

Bristen på personal har inom vissa yrkeskategorier varit hög under en längre tid och personalen har under åren varit tydliga. De vill att det satsas på arbetsmiljön, de vill ha en grundbemanning värd namnet, de vill helt enkelt ha en personal och lönepolitik som är långsiktig, uthållig och där erfarenhet och yrkesskicklighet premieras. Nu krävs särskilda insatser för att rekrytera tandläkare, läkare och sjuksköterskor. Bristen på dessa medarbetare är så akut att det kommer att få konsekvenser för såväl primärvården som Norrlands universitetssjukhus på sikt om inte den sittande röd-gröna majoriteten agerar.

Under pandemin kunde vi konstatera att insatserna från seniora medarbetare var helt enastående och helt nödvändiga. Regionen måste arbeta aktivt för att få behålla och locka tillbaka seniora medarbetare.

Ingen har väl undgått det faktum att region Västerbotten idag befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. Liberalerna och övriga allianspartier är helt övertygade om att det kommer att krävas tuffa prioriteringar för att klara hälso- och sjukvården på lång sikt.

Visst är det så att många regioner idag har en svår ekonomisk situation på grund av hög inflation och lågkonjunktur. Vi ska dock komma ihåg att det inte är första gången som regionen dras med underskott. Underskott i dåvarande landstinget och nu i regionen har varit mer regel än undantag. Det handlar helt enkelt om djupa strukturella problem som den sittande röd-gröna majoriteten inte tagit sitt fulla ansvar för trots långvarigt majoritetsinnehav i regionen.

Liberalerna ser det som absolut nödvändigt att frigöra resurser för att kunna satsa på vårdpersonal, för att kunna hålla vårdavdelningar öppna, utveckla primärvård och vara säkra på att BB/förlossningar i länet kan hålla öppet året runt.

Mer ansvar och befogenheter måste föras ut till personalen. Det är viktigt att kunna påverka sin arbetssituation.

Region Västerbotten står inför enorma utmaningar nästa år och de kommande åren. Öppenhet, delaktighet och inflytande måste vara centrala principer för styrningen av hälso- och sjukvården.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa