Digitalisering är den enda vägen framåt

Samtidigt som de flesta ser nyttan av den digitala utvecklingen finns inte ett brett förtroende för att de digitala lösningarna.

Det ska vara lika enkelt att träffa en läkare som att handla på nätet, skriver bland andra regionala utvecklingsnämndens ordförande Richard Carstedt (S).

Det ska vara lika enkelt att träffa en läkare som att handla på nätet, skriver bland andra regionala utvecklingsnämndens ordförande Richard Carstedt (S).

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan digitaliseringen riskerar vi att inte klara av välfärdsutmaningarna och den gröna omställningen i Västerbotten.

Digitaliseringen är här för att stanna. Frågan om vi ska fortsätta den digitala omvandlingen eller inte är enligt oss utspelad.

Det senaste året har vi sett kraften i den digitala utvecklingen, bland annat genom att vi kunnat fortsätta kommunicera, lära och arbeta under en pandemi. Digitala lösningar inom vård och omsorg har påskyndats och skolan har undervisat på digitala sätt.

Samtidigt som de flesta i samhället ser nyttan av den digitala utvecklingen finns ännu inte ett brett förtroende för att de digitala lösningarna. Det här är ett stort problem som står i vägen för att vi ska kunna nyttja digitaliseringen till sin fulla potential.

Är det ökad kunskap, fler it-säkerhetskonsulter, minskad it-brottslighet eller bättre mjukvara som är lösningen?

Förmodligen en kombination av dem alla.

I Västerbotten ska det vara lika enkelt att träffa en läkare eller få ett bygglov som att göra ett videosamtal eller handla på nätet.

Företag ska kunna agera på lika villkor oavsett var i länet de är lokaliserade. Barn och unga i alla kommuner ska kunna ta del av utbildningsalternativ. Allt detta är möjligt, men då måste offentlig sektor öka takten för att digitalisera och arbeta datadrivet.

Utmaningarna med den fortsatta digitaliseringen vilar inte bara hos oss själva. Det är av högsta vikt att få en ökad statlig finansiering av utbyggnaden av bredbandet i Västerbotten.

I regeringens bredbandsstrategi finns målsättningen om att 95 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 MB per sekund till 2025.

Investeringar i glesbygdslänen är dyra och därför krävs det att regeringen satsar mer pengar för att nå målet i hela landet.

Skellefteå kommun är en modellkommun för att stärka äldreomsorgens digitalisering och Södra Lappland i Västerbotten för den omställning inom svensk hälso- och sjukvård som kallas ”God och nära vård”.

Region Västerbotten har under flera år arbetat med att utveckla fjärrundervisning och kompetenshöjande projekt både inom offentlig sektor och näringsliv, nu är det dags att ta nästa steg och lära av varandra över gränserna.

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart digitalt samhälle.