Det som görs nu räddar liv i framtiden

Den fysiska aktiviteten har minskat under coronapandemin.
Den fysiska aktiviteten har minskat under coronapandemin.

Vi i Riksförbundet HjärtLung räknar med att politikerna i Region Västerbotten tar vår oro på allvar.

Debatt 13 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under november månad genomför Riksförbundet HjärtLung sin kampanj Lungmånaden.

Över hela Sverige har vi vanligtvis genomfört massor av aktiviteter som kommer personer med lungsjukdomar till del.

Men i år är inget vanligt år. Coronapandemin har påverkat oss alla, inte minst personer som lever med en allvarlig lungsjukdom.

Att leva med en kronisk lungsjukdom innebär att man hela tiden måste vara på sin vakt så att inte sjukdomen förvärras. En försämring kan innebära ett stort behov av sjukvårdsinsatser, inte sällan akuta.

Här fyller rehabiliteringen ett viktigt behov. Tillgång till en bra rehabilitering innebär en möjlighet att undvika att bli sämre i sin lungsjukdom. Det är bra för patienten och det sparar sjukvården dyra akutinsatser.

Under våren och sommaren har många sjukvårdsbesök ställts in. Det är förståeligt att prioriteringar måste göras under en pandemi, och vi måste alla hjälpas åt för att se till att vi håller oss friska så att sjukvården klarar av sitt uppdrag.

Samtidigt måste vården finnas där när man behöver den.

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av undersökningsföretaget Mistat genomfört en medlemsundersökning som visar att var fjärde medlem någon gång under coronapandemin avstått från att söka vård som de ansett sig behöva.

Bland personer med tre eller fler kroniska sjukdomar är samma siffra fyra av tio.

Vi ser också att den fysiska aktiviteten har minskat. 55 procent av kvinnorna och 47 procent av männen svarar att de är något eller mycket mindre fysiskt aktiva.

Vi oroas av detta för vi vet att fysisk aktivitet är a och o för många med en kronisk diagnos.

Vi i Riksförbundet HjärtLung räknar med att politikerna i Region Västerbotten tar vår oro på allvar och satsar mer på rehabiliterande insatser och på samarbete mellan sjukvården och våra patientföreningar.

Vi kan göra mycket för att hjälpa personer med en kronisk sjukdom att få mer kunskap om hur man lever med sin sjukdom och hur man håller sig fysiskt aktiva.

De insatser som görs nu kommer att rädda liv i framtiden.

Ämnen du kan följa