Det ska vara möjligt att utbilda sig i hela länet

Vi socialdemokrater vill se ett Västerbotten som håller ihop och där det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av länet. En modern och aktiv regionalpolitik är därför nödvändig.

Det ska vara möjligt att utbilda sig i hela länet. Därför vill vi se ökade möjligheter till universitetsstudier på distans, skriver Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Det ska vara möjligt att utbilda sig i hela länet. Därför vill vi se ökade möjligheter till universitetsstudier på distans, skriver Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Foto: Karin Israelsson

Debatt2022-07-22 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den är ett verktyg för utveckling, jobb och attraktiva livsmiljöer i hela länet. Förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande arbetskraftsförsörjning, utvecklat kulturliv, tillgång till offentlig och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Vi vill här se över och utveckla servicekontor i hela länet. Det skapar ett tryggare Västerbotten när såväl statlig, regional och kommunal verksamhet finns nära invånarna. 

Den stora efterfrågan på arbetskraft i länet innebär också att behovet av samverkan mellan branscher och utbildningsanordnare på nationell, regional och lokal nivå behöver stärkas. Vi ska säkerställa att människor står rustade för de nya jobb som skapas i vårt län.

Dagens utbildningssystem består av flera aktörer och behoven av samverkan mellan dem är stort för att hela utbildningspaletten ska kunna stödja det livslånga lärandet. 

Det ska vara möjligt att utbilda sig i hela länet och vi vill därför se ökade möjligheter till universitetsstudier på distans, men även platsförlagda utbildningar med nya inriktningar är viktigt för att ge möjlighet till omskolning mitt i livet - en central del av Socialdemokratisk politik. 

Det ska vi värna och stärka både nationellt och i Västerbotten.

Med socialdemokratisk politik för jobb och välfärd tar vi oss an framtiden. Här är Inte minst klimatomställningen en möjlighet där de nya jobben inom industri och service innebär bra arbetstillfällen samtidigt som de inbringar inkomster till välfärden i Västerbotten. En bra välfärd kräver också ordning och reda i ekonomin. 

Skattepengarna ska därför inte hamna i privata plånböcker utan gå till det de är avsedda för – trygghet för vanligt folk. Det är vår modell som ger frihet, är rättvis, och skapar jämlikhet i hela Västerbotten.

Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande

Susanne Dufvenberg (S), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden