Det ska vara möjligt att utbilda sig i hela länet

Vi socialdemokrater vill se ett Västerbotten som håller ihop och där det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av länet. En modern och aktiv regionalpolitik är därför nödvändig.

Debatt 22 juli 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den är ett verktyg för utveckling, jobb och attraktiva livsmiljöer i hela länet. Förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande arbetskraftsförsörjning, utvecklat kulturliv, tillgång till offentlig och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Vi vill här se över och utveckla servicekontor i hela länet. Det skapar ett tryggare Västerbotten när såväl statlig, regional och kommunal verksamhet finns nära invånarna. 

Den stora efterfrågan på arbetskraft i länet innebär också att behovet av samverkan mellan branscher och utbildningsanordnare på nationell, regional och lokal nivå behöver stärkas. Vi ska säkerställa att människor står rustade för de nya jobb som skapas i vårt län.

Dagens utbildningssystem består av flera aktörer och behoven av samverkan mellan dem är stort för att hela utbildningspaletten ska kunna stödja det livslånga lärandet. 

Det ska vara möjligt att utbilda sig i hela länet och vi vill därför se ökade möjligheter till universitetsstudier på distans, men även platsförlagda utbildningar med nya inriktningar är viktigt för att ge möjlighet till omskolning mitt i livet - en central del av Socialdemokratisk politik. 

Det ska vi värna och stärka både nationellt och i Västerbotten.

Med socialdemokratisk politik för jobb och välfärd tar vi oss an framtiden. Här är Inte minst klimatomställningen en möjlighet där de nya jobben inom industri och service innebär bra arbetstillfällen samtidigt som de inbringar inkomster till välfärden i Västerbotten. En bra välfärd kräver också ordning och reda i ekonomin. 

Skattepengarna ska därför inte hamna i privata plånböcker utan gå till det de är avsedda för – trygghet för vanligt folk. Det är vår modell som ger frihet, är rättvis, och skapar jämlikhet i hela Västerbotten.

Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande

Susanne Dufvenberg (S), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val2022

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

Debatt: "Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

Debatt: "Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

Debatt: Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård
Visa fler