Det saknas nödvändig kunskap om Parkinsons sjukdom

Den 11 april var det Världsparkinsondagen, en dag då Parkinsons sjukdom är i centrum. Sjukdomen är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen efter alzheimer, men är den snabbast växande hjärnsjukdomen i världen.

”Tack vare forskningen kommer nya och bättre behandlingsmetoder. Men bristen på neurologer gör att det tar tid för en person med parkinsonliknande symtom att få en diagnos fastställd.”

”Tack vare forskningen kommer nya och bättre behandlingsmetoder. Men bristen på neurologer gör att det tar tid för en person med parkinsonliknande symtom att få en diagnos fastställd.”

Foto: Sven-Olof Ahlgren

Debatt2024-04-15 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Parkinsons sjukdom går i nuläget inte att bota, men tack vare läkemedel och andra behandlingsmetoder som dämpar symtom och underlättar tillvaron så kan många personer med Parkinsons sjukdom leva ett bra liv. När inte den vanliga medicinen räcker till så finns det kompletterande behandlingsmetoder i form av medicinpumpar eller djup hjärnstimulering (DBS, Deep Brain Stimulation) att tillgå. Det här är ett positivt resultat av tidigare forskningsframgångar och förra året kom nyheten att forskare på Lunds universitetssjukhus inlett försök med att transplantera stamceller i hjärnan på personer med Parkinsons sjukdom. Stamcellerna har utvecklats till dopaminproducerande celler. Nu ser vi fram emot att snart kunna ta del av den första rapporten med resultat från studien i Lund, en rapport som kan bidra till ökat hopp för personer med Parkinsons sjukdom.

Utöver läkemedel så är fysisk träning en viktig behandlingsmetod redan från start för personer med Parkinson, något som också forskningen visat. I en medlemsundersökning som Parkinsonförbundet nyligen gjort, angav 75 procent i gruppen 65 år eller yngre att man arbetade antingen hel- eller deltid. Det är en positiv signal som visar att med adekvat behandling, fysisk träning och stöd från arbetsgivaren kan många vara kvar i arbetslivet fram till pension. Något som både den enskilde och samhället tjänar på.

Tack vare forskningen kommer nya och bättre behandlingsmetoder. Men bristen på neurologer gör att det tar tid för en person med parkinsonliknande symtom att få en diagnos fastställd. Många personer med Parkinsons sjukdom står även i kö i väntan på den kompletterande behandling som man är i stort behov av. Vi får oroande rapporter om att det saknas nödvändig kunskap om Parkinsons sjukdom och behandling hos alltför många som i sitt vårdyrke kommer i kontakt med patienter. Något som är helt oacceptabelt.

Parkinsonförbundets läns- och lokala föreningar jobbar idogt och ideellt med att höja kunskapen om sjukdomen för vårdpersonal. Under tiden som forskare jobbar för att få fram nya läkemedel och behandlingsmetoder fortsätter Parkinsonförbundet att arbeta för att förbättra villkoren för personer med Parkinsons sjukdom och för deras anhöriga. Vi fortsätter att driva kravet om en jämlik och jämställd sjukvård i hela landet. Vi ger inte upp för vi vet att vårt engagemang gör skillnad.