Sommarstängning av Lycksele BB

Länets blivande föräldrar förtjänar en trygg förlossningsvård även under semestern. Det är inte acceptabelt att kvinnor i samband med förlossning förväntas åka 30-35 mil ner till kusten.
Länets blivande föräldrar förtjänar en trygg förlossningsvård även under semestern. Det är inte acceptabelt att kvinnor i samband med förlossning förväntas åka 30-35 mil ner till kusten.

Vid senaste mötet med Hälso- och sjukvårdsnämnden blev det extremt tydligt att BB i Lycksele med allra största sannolikhet kommer att hålla stängt under en längre period i sommar.

Debatt 19 april 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det saknas i dagsläget över 500 arbetspass inom förlossningsvården i länet. Ansvaret för det försöker nu Socialdemokraterna styra över på verksamheten och personalen. Det är ett svagt och fegt ledarskap. 

Vi kan konstatera att trots vetskapen om allvaret i förlossningsvården har ytterst få åtgärder vidtagits på såväl kort som lång sikt. Det är ett handlingsförlamat politiskt ledarskap. 

Vi har som enskilda partier och tillsammans valt att prioritera förlossningsvården högre än den ansvariga rödgröna majoriteten. Genom utökade budgetramar samt satsningar på vidareutbildningsplatser. 

Senast vid hanteringen av tilläggsbudgeten för 2022 valde vi att satsa 30 miljoner kronor ytterligare.

Länets blivande föräldrar förtjänar en trygg förlossningsvård även under semestern. Det är inte acceptabelt att kvinnor i samband med förlossning förväntas åka 30-35 mil ner till kusten. 

En sträcka lika långt som mellan Stockholm och Karlstad. Tillgång till stöd och vård under graviditeten måste säkerställas, året om, i hela länet. 

Vi vill att åtgärder skyndsamt påbörjas för att nå en långsiktig och välfungerande lösning. Inte minst för att undvika en ny stängning under hösten eller över jul- och nyår samt skapa en trygghet för alla länets förlösande kvinnor.

Förlossningskrisen i länet är alarmerande och efter åratal av politisk misskötsamhet från den politiska majoriteten så måste nu kraftfulla åtgärder vidtas för att inte sommarstängningen ska bli permanent. 

Det ansvaret vilar mycket tungt på det ansvariga socialdemokratiska styret.

Allians för Västerbotten

Lars Bäckström (C), vice ordförande

Elmer Eriksson (M), ledamot

Åsa Ågren Wikström (M), ledamot

Jens Wennberg (L), ledamot

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa