Det regionala stödet måste bli mer lokalt

Det regionala stödet från EU:s fonder ska kunna gå direkt till organisationer verksamma i civilsamhället.

Liberalerna vill att det regionala stödet från EU:s fonder ska bli mer lokalt, skriver bland andra Hans-Peter Carlson, ordförande för Liberalerna i Västerbotten.

Liberalerna vill att det regionala stödet från EU:s fonder ska bli mer lokalt, skriver bland andra Hans-Peter Carlson, ordförande för Liberalerna i Västerbotten.

Foto: Fredrik Persson/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-10-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid Liberalernas landsmöte i november kommer partiet att anta ett nytt program för utveckling i hela landet.

Programmet omfattar 65 skarpa förslag fördelat på tio politikområden.

Ett av dessa områden är regional utveckling.

Här vill Liberalerna att det regionala stödet från EU:s fonder ska bli mer lokalt, i stället för att som i dag gå direkt till medlemsländerna. Liberalerna menar att EU-stöd ska kunna gå direkt till organisationer verksamma i civilsamhället.

Ett annat regionalpolitiskt förslag är att gränshinder avvecklas. Onödiga och omotiverade gränshinder hindrar den regionala utvecklingen på båda sidor nationsgränsen. Det krävs fler möjligheter och mindre hinder för att utöka samarbeten i gränsregionerna.

Liberalerna vill även inrätta en kultursamverkansmodell för kulturmiljöer där regionerna får större inflytande över det statliga kulturstödet. Detta system skulle verka för att bevara hotade kulturmiljöer.

Ett annat förslag kopplat till regional utveckling är att prioritera stöd till lanthandlare som agerar ombud.

Liberalerna anser att statlig service ska finnas tillgänglig i hela landet.

De lokala servicekontoren ger förutsättningar för kontinuitet och långsiktig planering. Utbyggnaden av servicekontoren ska fortsätta och fler myndigheter måste omfattas för att föra staten närmare det lokala samhället.

Liberalerna värnar det kommunala vetot. Vid etablering av större tillståndspliktiga verksamheter, till exempel vindkraftsparker, finns i dag krav på att etableringen ska tillstyrkas av kommunen. Detta för att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Liberalerna säger nej till Centerpartiets och de rödgröna partiernas förslag att minska kommunernas och medborgarnas möjlighet att säga nej. Där de rödgröna och Centerpartiet vill centralisera besluten vill vi liberaler värna decentraliseringen av beslutsmakten.

Sverige behöver en borgerlig regering med ett starkt liberalt mandat för att dessa förslag ska bli verklighet.