Det offentliga kan mildra effekterna av krisen

Byggnads vill se att offentliga aktörer tidigarelägger upphandlingar.

Debatt 12 maj 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I sviterna av coronakrisen behövs stora insatser för att få ekonomi och arbetsmarknad på fötter igen.

Byggnads vill se att offentliga aktörer tidigarelägger upphandlingar, att underhåll och byggnationer sker som planerat samt ett större åtagande kring schyssta och trygga arbetsvillkor i offentliga upphandlingar.

Coronapandemin har satt samhället i ett extremt läge. För att mildra effekterna måste alla som kan bidra till att hålla hjulen snurrande. Annars riskerar vi att få en långvarig lågkonjunktur, med allt vad det innebär för människor, samhälle och ekonomi.

Byggsektorn är i dagsläget inte den mest utsatta eller drabbade branschen. Men vid en stor konjunkturnedgång kommer naturligtvis hela arbetsmarknaden att drabbas. Här har stat, regioner och kommuner ett avgörande ansvar som stora upphandlare, inte minst av byggtjänster.

Det offentliga måste göra sitt yttersta för att hålla byggandet igång och borde även överväga att tidigarelägga byggplaner. Att samhället fortsätter byggas är inte bara viktigt för att hålla ekonomin och arbetsmarknaden igång. Vi får inte glömma att byggsektorn är en motor för ekonomin, en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

Nu ser vi hur viktigt det är med stabila aktörer och en trygg och kompetent yrkeskår. De är oumbärliga för att samhället ska kunna parera en kris. Det stämmer också med Byggnads erfarenhet om att trygghet och stabilitet skapar den bästa samhällsbyggaren.

En av Byggnads viktigaste frågor har därför länge varit att stoppa de dumpade arbetsvillkoren och den arbetslivskriminalitet som ätit sig in i byggbranschen.

Krafttagen mot social dumping får inte glömmas bort. Krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar måste vara en självklarhet. Annars riskerar branschen stora förluster av kompetens och svårigheter att möta samhällsbehoven när Sverige ska återgå till det normala.

Byggnads kräver:

  Att stat, regioner och kommuner fortsätter och om möjligt tidigarelägger upphandlingar: Som stora upphandlare, inte minst av byggtjänster, har stat, regioner och kommuner ett avgörande ansvar för att samhället inte stannar av mer än nödvändigt.

  Att planerade underhåll och byggnationer sker som planerat: För att lösa bostadsbristen måste stat, landsting och kommuner fortsätta med planerad byggnation och fortsatt underhåll.

  Ett större åtagande kring schyssta och trygga arbetsvillkor i offentliga upphandlingar: Stabila aktörer och kompetent och trygg arbetskraft är avgörande för att minska de långsiktiga ekonomiska effekterna av krisen.


Ämnen du kan följa