Det krävs rättvisa för att klara klimatet

Klimatkrisen är akut. Alla kan göra något för att bidra till minskade utsläpp – men alla har olika förutsättningar för att bidra.

Debatt 26 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många västerbottningar är upprörda över att det inte görs mer för att minska biltrafiken i storstäderna.

Många är upprörda över hur höjda bränslepriser drabbar människor på landsbygd och i glesbygd.

Många undrar vad Miljöpartiet tänker om det.

Vi tänker säkert som du. Vi befinner oss i en klimatkris och behöver minska utsläppen radikalt.

Transportsektorn står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp och behöver minska. Men förutsättningarna för att minska utsläppen ser olika ut.

Omställning behöver ske i hela landet. Men för att den ska bli rättvis behöver den se olika ut på olika håll.

I städerna finns kollektivtrafik och stor potential att minska utsläppen från biltrafiken. På landsbygden och i glesbygd är man i dag beroende av bilen. Därför är det avgörande att minska trafiken i städerna.

Vad gäller bränslepriset är det mer komplicerat. Det avgörs till stor del av oljeproducerande länder som Ryssland och Saudiarabien.

Elektrifieringen är lösningen ur flera aspekter. Elektrifieringen av fordonsflottan bidrar inte bara till minskade fossila utsläpp utan gör oss också mer självständiga som land.

Men vi vet att elektrifieringen inte kommer att ske över en dag – om än den går fort.

Vi vet också att även om försäljningen av elbilar ökar så har långt ifrån alla råd med en elbil. Under tiden som bland annat andrahandsmarknaden för elbilar etableras behöver staten stötta lands- och glesbygd.

Vi miljöpartister vill till exempel:

- Satsa på vägunderhåll på vägar på lands- och i glesbygd.

- Investeringsstöden Klimatklivet och Industriklivet stärks. De ska bland annat kunna användas till en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

- Stöd till mataffärer och mackar på lands- och i glesbygd.

- Stöd till landsbygds- och glesbygdskommuner där det är få som bor.

Klimatkrisen är akut. Alla kan göra något för att bidra till minskade utsläpp – men alla har olika förutsättningar för att bidra.

Vi i Miljöpartiet har under åren i regeringen drivit igenom flera saker: en reformering av EU:s utsläppshandel, Klimatklivet och Industriklivet, som är anledning till den gröna industrirevolution vi ser i Västerbotten, reduktionsplikten, som ser till att även de fossila utsläppen från diesel- och bensinbilar minskar.

Det är förändringar på systemnivå som vi miljöpartister vill se mer av för att få till den rättvisa omställning som krävs för att klara klimatutmaningen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa