Det handlar om liv, hälsa och framtiden för branschen

Det finns inga alternativ. Vi måste få ner arbetsplatsolyckorna, skriver Thomas Rolén, ordförande Byggnads Västerbotten.
Det finns inga alternativ. Vi måste få ner arbetsplatsolyckorna, skriver Thomas Rolén, ordförande Byggnads Västerbotten.

Låt oss vara tydliga. Det handlar inte om lön. Vi står bakom LO-samordningen och det märke som industrin har kommit överens om.

Debatt 22 november 2020 08:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läget i byggbranschen är akut.

Vi har kollegor som aldrig kommer hem efter en arbetsdag.

Vi har familjeföretag som blir utkonkurrerade av fuskande bolag.

Det finns inga alternativ. Vi måste få ner arbetsplatsolyckorna. Vi måste få bort fuskande företag så att seriösa arbetsgivare kan konkurrera med sin yrkesskicklighet. Vi måste skapa en bransch som välkomnar både kvinnor och män.

Allt detta borde vara självklarheter.

När vi gick in i förhandlingar om ett nytt kollektivavtal trodde vi att arbetsgivarna skulle möta dessa initiativ med öppna armar. Men de valde en annan väg.

Arbetsgivarna valde att straffa initiativet genom att tvinga oss att ge avkall på inflytande och slå sönder ett lönesystem som tjänat branschen väl i åratal. Man valde att lägga dessa krav som ett veto för att gå med på åtgärder som skulle skapa säkrare arbetsplatser och sundare konkurrens.

Ett cyniskt spel som enbart gynnar fuskarna.

Och när arbetsgivarna måste ta till rena lögner för att förklara sig. Då vet man att argumenten tryter.

Låt oss vara extremt tydliga. Det handlar inte om lön. Vi står bakom LO-samordningen och det märke som industrin har kommit överens om. Det har vi varit tydliga med under hela avtalsrörelsen och här kan det inte råda någon oklarhet.

Det handlar om liv, hälsa och framtiden för hela vår bransch.

De här frågorna kan inte vänta och arbetsgivarnas nonchalans tvingar oss att varsla om strejk.

Byggföretagens inställning kommer varken att leda till sund konkurrens eller ordning och reda i byggbranschen.

Fack och arbetsgivare har ett ansvar mot våra medlemmar och våra företag. Vi måste kroka arm för skapa en bransch vi kan vara stolta över.

Jag vet att vi lokalt i Västerbotten har stött och blött frågan med bra respons från de kommuner, fastighetsägare och statliga verk vi mött och besökt tillsammans.

Men när Byggföretagen centralt agerar på detta sätt kan man fråga sig vad vill ni egentligen. Är det bara tomma ord för att få credit i media?

Möt oss vid förhandlingsbordet och hjälp oss att skapa en byggbransch i världsklass.

Ämnen du kan följa