Västerbottens mjölk - viktig för Sveriges krisberedskap

För försvaret av Sverige är det viktigt att Norrland är så självförsörjande som möjligt på livsmedel, skriver de norrländska bönderna Göran Olofsson och Stefan Stolt.
För försvaret av Sverige är det viktigt att Norrland är så självförsörjande som möjligt på livsmedel, skriver de norrländska bönderna Göran Olofsson och Stefan Stolt.

En fungerande livsmedelsförsörjning är avgörande för rikets säkerhet. Ska vi stå väl rustade för framtida kriser behövs krafttag för att varaktigt behålla och öka den lokala matproduktionen i Norrland.

Debatt 1 april 2022 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under lång tid har Sverige blivit alltmer beroende av import av livsmedel. Från att ha varit självförsörjande på animalier för bara drygt 15 år sedan är i dag ungefär var tredje tugga importerad. 

Långsiktigt innebär det en säkerhetsrisk. Både coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har visat på behovet av att stärka Sveriges totalförsvar.

Totalförsvaret förutsätter att landets regioner i så låg grad som möjligt är beroende av varandra eller import från utlandet för en tryggad livsmedelsförsörjning. 

Tyvärr visar prognoser som forskningsinstitutet Rise har tagit fram på uppdrag av Norrmejerier att de nordliga länen riskerar att bli allt mindre självförsörjande på livsmedel.

Norrland är viktigt för hela rikets säkerhet. Älvarna och de stora vindkraftsparkerna står för stora delar av landets elproduktion. Industrierna, skogsbruken och gruvorna levererar viktiga råvaror och varor. 

För försvaret av Sverige är det viktigt att Norrland är så självförsörjande som möjligt på livsmedel.

Klimatet i Norrland lämpar sig mindre väl för odling av grödor som människor kan äta, vilket gör att livsmedelsproduktionen här till största delen består av nötkött och mejeriprodukter. 

Under fjolåret ökade priserna på nästan alla insatsvaror gårdarna behöver, inte bara diesel utan även gödsel, foder, utsäden och el. Höjda kostnader äventyrar den fortsatta livsmedelsproduktionen och drabbar värst de som redan har det tuffast, såsom lantbruk i Västerbotten. 

Konsumenters val har stor betydelse och det är viktigt att fler efterfrågar och väljer lokalt producerade livsmedel. Men det går inte att förlita sig på att enbart konsumentmakt ska driva fram en mer robust självförsörjning. Mer kraftfulla initiativ från politiskt håll är det allra viktigaste för att stimulera den lokala livsmedelsproduktionen. 

För att slippa lappa och laga med stödåtgärder och subventioner, behöver åtgärder som varaktigt förbättrar lönsamheten prioriteras. Västerbottens kommuner kan göra stor skillnad genom att ställa högre krav på lokal produktion i offentliga upphandlingar. 

På så sätt främjas en konkurrenskraftig och hållbar lantbruksnäring i regionen.

Göran Olofsson, ordförande i Norrmejerier ekonomisk förening

Stefan Stolt, vice ordförande i Norrmejerier ekonomisk förening


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa