Det går inte att ersätta bilen på landsbygden

Att bilen är det bästa transportmedlet för människor utanför storstädernas kollektivtrafik borde vi kunna vara ense om.

Att bilen är det bästa transportmedlet för människor utanför storstädernas kollektivtrafik borde vi kunna vara ense om.

Att bilen är det bästa transportmedlet för människor utanför storstädernas kollektivtrafik borde vi kunna vara ense om.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2020-06-10 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pratas ofta om att bilen är nödvändig på landsbygden.

Nu har riksdagens trafikutskott låtit utreda om detta stämmer.

Arbetsgruppen för forsknings- och framtidsfrågor har beställt en forskningsöversikt av en konsultbyrå. Det har gjorts ett ambitiöst arbete med att leta efter forskning som kan visa på alternativ till bilen utanför städerna.

Frågan som dock inte ställs är ”varför”. Varför ska vi överhuvudtaget ersätta bilen på landsbygden?

Att bilen är det bästa transportmedlet för människor utanför storstädernas kollektivtrafik borde vi kunna vara ense om.

Bilen kan bli ännu mer störningsfri, både i fråga om utsläpp och buller. Vilket den som bekant är på väg att bli.

Ändå finns det en politisk vilja att försöka stoppa den privata bilen som det primära färdmedlet.

Vad detta beror på går förstås att spekulera i. Att den fria och individuella mobiliteten alltid har varit omtyckt av folket, men misstänkliggjord av makten är inget nytt.

I dessa pandemitider är det intressant att se hur bilens värde fått ett uppsving. Dels i fråga om att kommuner inför lättnader för parkering, primärt av skälet att hjälpa butiker, dels hur man i sin rädsla för att bli smittad i trängseln på bussar och tåg väljer att färdas i sin bil.

Att hela landet ska leva är en ambition som de allra flesta delar. Men drar man undan mattan för att boende på landsbygd och i mindre samhällen ska kunna äga och köra bil förblir detta enbart en naiv utopi.

Utan bil är det svårt att få livspusslet att gå ihop, för att inte säga omöjligt. Därför bör bilägandet snarare underlättas. Fler unga bör få möjlighet att ta körkort och bränsleskatterna ska sänkas. Bilbranschen måste få långsiktiga förutsättningar att utveckla miljöbättre alternativ och har gott om tid att ställa om sin produktion i takt med den tekniska utvecklingen.

Den av trafikutskottet beställda rapporten har med ljus och lykta sökt efter svaret på hur bilen kan ersättas på landsbygd.

Man framför elcyklar som ett gott alternativ, när det möjligen kan vara ett komplement. Anropsstyrd kollektivtrafik är intressant, men blir oerhört dyrt.

Elbilen anses vara en del av lösningen framgent. Men elbilen, i dess aktuella utformning, är inte funktionell i alla sammanhang.

Svaret är alltså – som de flesta redan visste – att bilen inte går att ersätta.

Vi kan göra den ännu bättre, ännu tystare, ännu miljövänligare och ännu säkrare.

Men vi kommer inte att klara oss utan den.