Det går att undvika onödig smittspridning

Att få en omfattande smittspridning inom äldreomsorgen skulle utmana både sjukvård och äldreomsorg.

Debatt 13 maj 2020 15:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kan minska risken för smittspridning i äldreomsorgen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 ska begränsa sina nära kontakter. De som behöver hjälp av kommunens äldreomsorg har svårt att undvika det. De måste ha nära kontakt med de personer som ska hjälpa dem. Det gör att de äldres största smittkälla kan vara de personer som ska ge dem vård och omsorg.

Det är med rätta stort fokus på att personal i vård och omsorg ska ha tillgång till skyddsutrustning för att förhindra att de blir smittade av omsorgstagare som insjuknat i covid-19.

Men det är också viktigt att förebygga att friska äldre smittas av personalen.

Om någon i personalen smittats finns det alltid en risk att de hinner sprida smittan vidare till de äldre innan de själva känner av symtomen. Då räcker det med enklare munskydd. För att skydda de friska äldre borde personalen därför förses med sådana när de arbetar med dem.

Det har länge funnits kritik mot att personer med hemtjänst möter väldigt många ur personalen. Detta har ofta sin grund i bemannings- och budgetfrågor. I ett läge med samhällssmitta är varje person den äldre möter en smittorisk. För att minska smittorisken bör hemtjänsten organiseras så att de äldre möter så få som möjligt ur personalen.

På många äldreboenden delar en grupp äldre gemensamma utrymmen. De flesta i personalen jobbar med samma grupp äldre. Det är bra ur smittosynpunkt.

För att förstärka bemanning och budget lånar äldreboendena ofta personal mellan avdelningar. Under pågående coronautbrott borde man minska detta till ett minimum.

Detta för att minska risken att eventuell upptäckt eller oupptäckt smitta sprids mellan avdelningar.

Blir inte dessa åtgärder väldigt dyra?

Det blir också väldigt dyrt om vi får en utbredd smitta. Vad som blir dyrare kan vara svårt att veta på förhand.

Om användningen av enkla munskydd minskar antalet smittade så kommer det också att spara på de mer avancerade skydden som behövs för vård av smittade. Skydd det finns brist på.

En positiv bieffekt av att skydda de äldre från smitta är att personalens arbetssituation blir bättre. Personalen kan må illa över risken att ge de äldre en livsfarlig sjukdom. Minskar vi den risken minskar vi också personalens psykiska stress. Om färre av de äldre drabbas av smittan blir också risken för personalen att smittas mindre.

På samma sätt som att personalen kan utgöra en smittorisk för de äldre kan även smittade äldre utgöra en smittorisk för personalen.

Att få en omfattande smittspridning inom äldreomsorgen skulle utmana både sjukvård och äldreomsorg. Det skulle vara en stor tragedi för många äldre och deras anhöriga/närstående.

Dessa tydliga åtgärder som vi redovisat ovan skulle kunna göra att vi kan undvika onödig smittspridning inom äldreomsorgen.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Värmeböljan – en utmaning för vård- och omsorgsboenden • Nya värmepumpar ska hålla värmen i schack

Värmeböljan – en utmaning för vård- och omsorgsboenden • Nya värmepumpar ska hålla värmen i schack

IVO: Brister på särskilt boende – gjorde tillsyn efter klagomål

IVO: Brister på särskilt boende – gjorde tillsyn efter klagomål

Debatt: Alliansen står för ett nytt politiskt ledarskap

Alliansen står för ett nytt politiskt ledarskap

Fallskadorna ökar i pandemins spår: ”Det förebyggande arbetet har avstannat”

Fallskadorna ökar i pandemins spår: ”Det förebyggande arbetet har avstannat”
Visa fler