Rör inte min kollega – kompetensen behövs i vården

Jag är sjuksköterska och jobbar i regionen sedan över 30 år. Jag vägrar att acceptera att några av mina allra bästa och mest kompetenta arbetskamrater pekas ut som icke önskvärda på jobbet.

Skribenten är kritiskt till att muslimska kvinnor som bär sjal i vården ibland ifrågasätts.

Skribenten är kritiskt till att muslimska kvinnor som bär sjal i vården ibland ifrågasätts.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2024-07-10 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regioner och kommuner har akut brist på personal. Det krävs allt större ansträngningar för arbetsgivare inom vården att bemanna upp med kompetent personal även under vinterhalvåret, än värre är det nu på sommaren. Prognoserna de närmaste tio åren tyder inte på att man lättvindigt kommer att vända trenden. Problematiskt är det då att regionpolitiker ägnar sig åt antidemokratiska idéer som på många sätt hindrar rekrytering av kompetent personal genom att svartmåla en grupp människor. Hur tror ni det känns att gå till jobbet när man läser i tidningen att Sverigedemokraterna i en motion till regionfullmäktige menar att ingen bör använda slöja i vården?

Religionsfriheten är så ung som 1951 i Sverige. Den om något är det värt att skryta med! Varför ska man tumma på demokratins grundvalar? Som politiker borde ni värna om demokratin.

Det finns inget problem med hijab i vården. Det enda problemet är att rasister ibland blir irriterade. Ofta använder kvinnorna egna sjalar som tvättas för egna pengar. I undantagsfall där vårdhygien kräver det har de huvudskydd från region/kommun. Rent hygieniskt finns det fördelar med skydd för hår. I jämförelse med andra kostnader i sjukvården är det en liten kostnad för att få medarbetare att känna sig välkomna. Kompetensen sitter inte i vad medarbetaren har på sig. Att ha hijab i vården hindrar inte på något sätt medarbetaren från att sköta sina arbetsuppgifter.

Hur ska den stora krisen med brist på kompetent arbetskraft inom vården kunna lösas om man utesluter en stor grupp svenskar som arbetskraft? Det går inte heller att säga att de visst är välkomna, att det är bara att ta av sig slöjan. Tro är djupt rotad i personens identitet. Religionsfriheten innebär att vi har rätt att uttrycka vår tro. Artikel 10 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna säger tydligt att religionsfriheten också omfattar rätten att offentligt uttrycka sin religion med sedvänjor.

Regionen borde, när deras medarbetare blir attackerade och ifrågasatta, som arbetsgivare gå ut och säga att de är välkomna som arbetskraft, uppskattade och inte minst behövda i en ansträngd vård, med slöja eller utan. Likaså borde facket försvara sina medlemmar.

Att beslutsfattare som ägnar tid och resurser åt nonsens är ett problem. Det finns mycket att göra för att förbättra vården.

Rör inte min kollega!

Joakim Karlsson, sjuksköterska Västerbotten