Det finns ingen anledning att förlänga kärnkraftsepoken

Olyckor inträffar förr eller senare på grund av den mänskliga faktorn, materialfel, naturkatastrofer eller sabotage.

Debatt 29 maj 2021 10:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårnatten den 26 april 1986 skenade reaktor 4 vid kärnkraftsanläggningen i Tjernobyl, Ukraina.

Personalen klarade inte av situationen. Den värsta kärnkraftskatastrof som världen skådat var ett faktum. Ett stort moln av radioaktivt stoft spreds med vindarna över hela norra jordklotet.

Den största delen av nedfallet hamnade utanför Sovjetunionen. Över södra Norrland föll stora mängder ner som regn. Lokalt uppmättes nedfallet till 200 000 becquerel per kvadratmeter, det vill säga mer än tre gånger vad en människa tål under ett år.

I Sverige kasserades cirka 73 000 renar, älg-, får- och lammkött, mjölk och ost. Svamp, bär och insjöfisk blev oätliga.  Än i dag uppmäts radioaktiva halter i ren- och vildsvinskött.

Området kring staden Pripjat är obeboeligt på obestämd tid. 116 000 personer evakuerades och 220 000 förflyttades. Marken är förgiftad av bland annat plutonium, med en halveringstid på 24 000 år. 600 000 personer arbetade med saneringsarbetet. Rapporter talar om 985 000 döda. (Alexey V Yablokov, Vassily B Nesterenko och Alexey V. Nesterenko: Tjernobyl: konsekvenser av katastrofen för människor och miljö, 2007)

Resterna av reaktor 4, med cirka 200 ton radioaktivt bränsle, omsluts i dag av en andra sarkofag eftersom den första inte längre kunde förstärkas. New Safe Comittment, världens största flyttbara konstruktion på land, är en jättelik stålkonstruktion som beräknas hålla i 100 år. Den har betalats av 28 länder vid en internationell givarkonferens.

Erfarenheter visar riskerna med kärnkraft. Olyckor inträffar förr eller senare på grund av den mänskliga faktorn, materialfel, naturkatastrofer eller sabotage. Max Planck-institut räknar med en olycka varje 10 till 20 år i någon av världens 400 reaktorer.

Många kärnkraftverk ligger nära stora städer. Avfallsbassängerna med bränsle riskerar att explodera om elektriciteten slås ut. Gunnar Westberg, professor emeritus i medicin, varnar för nya olyckor.

Italien, Tyskland och Schweiz stängde sina kärnkraftverk efter Tjernobyl och Fukushima. De svenska reaktorerna är gamla och skulle enligt riksdagsbeslut ha stängts 2010.

Kärnkraften ökar jordens uppvärmning, producerar livsfarligt avfall i 100 000 år och används för att producera kärnvapen.

Det finns ingen anledning att förlänga kärnkraftsepoken.

Ämnen du kan följa