Det finns inga sjuksköterskor

Det får Vårdförbundet höra av Region Västerbotten varje gång vi lyfter att arbetsbelastningen är för hög och fler behöver anställas.

”Det finns sängplatser och det finns folk att anställa men Region Västerbotten måste leverera bättre arbetsvillkor.”

”Det finns sängplatser och det finns folk att anställa men Region Västerbotten måste leverera bättre arbetsvillkor.”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-02-18 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdförbundets professioner är bristyrken som Region Västerbotten är beroende av för att få verksamheten att gå runt. Det vi får höra är att det är brist på vårdplatser, att tillgängligheten på vård är för dålig och att köerna växer. Vad gör Region Västerbotten åt problemet?

Vi vet många sjuksköterskor Region Västerbotten motat bort, här kan ni läsa om några exempel:

En erfaren specialistsjuksköterska arbetade extra på en vårdavdelning vid sidan av sitt arbete hos en privat arbetsgivare. Kvällar, helger och ibland på semestern fanns hon till förfogande och tyckte det var roligt att arbeta extra på vårdavdelningen, ibland funderade hon på att börja arbeta där på heltid. En dag sa Region Västerbotten: ”Vi anser att din timlön är för hög och tänker sänka den”. Hon hade arbetat där med samma timlön i flera år och nu skulle den nästan halveras. Trots försök till dialog ville inte Region Västerbotten ändra sig. Konsekvensen blev att Region Västerbotten i stället numera får betala mer än hennes timlön i övertidstimmar till ordinarie personal när det saknas folk, för någon vikarie har de inte kvar. Det sliter dessutom mer på ordinarie personal som får ta extrapass.

En annan sjuksköterska sökte en nattjänst på en vårdavdelning. En heltidstjänst utlovades i annonsen. Sjuksköterskan började ana oråd redan innan hon skrev på det otydliga anställningsavtalet men Region Västerbotten hävdade att det inte var några konstigheter, det är tillägg och annat som gör att det ”typ” blir en heltid. Helt omöjligt att förstå även för en facklig i Vårdförbundet. Hon blev lurad att skriva på ett avtal som var en deltidsanställning. Region Västerbotten är inte alls intresserad av att ge henne en heltidstjänst, även om sjuksköterskan kan tänka sig att arbeta fler nätter. Vårdförbundet bad Region Västerbotten att ändra i annonsen så det står rätt, alltså deltid. När det var gjort sa de: ”Nu har vi gjort som ni ville och då är det inga sökande till tjänsterna.” Där avslöjade de sig själva. De lurar folk. Den sjuksköterskan söker sig i skrivande stund till andra arbetsgivare trots att hon trivs bra på avdelningen.

En specialistsjuksköterska flyttade till Västerbotten och sökte jobb på en operationsavdelning. Hon önskade samma lön som hon hade på sin förra arbetsplats. Region Västerbotten sa: ”Nej, vi kan inte matcha ditt löneanspråk”. Något motbud fick hon aldrig, det blev ingen förhandling trots att det endast handlade om några hundringar. Hon fick ett jobb hos en annan arbetsgivare som erbjöd en acceptabel lön. Operationsavdelningen fick ta hjälp av ett bemanningsföretag i stället.

Region Västerbotten får gärna höra av sig till oss så kan vi förmedla kontaktuppgifter om ni är intresserade av att försöka rekrytera tillbaka sjuksköterskorna. Vi kan ge hur många exempel som helst. De flesta som slutar gör det på grund av orimliga arbetsförhållanden och många lämnar yrket helt. Allt fler går också ned i arbetstid för att arbetsbördan är för tung. 

Det handlar inte bara om lön, den frågan hade hamnat längre ned på vår kravlista om vi hade haft en rimlig arbetsbelastning och varit anställda av en attraktiv arbetsgivare som Region Västerbotten säger sig vilja vara. För att få Vårdförbundets medlemmar att söka sig dit bör de först försöka minska antalet som söker sig därifrån. Det finns sängplatser och det finns folk att anställa men Region Västerbotten måste leverera bättre arbetsvillkor.