Det finns gott om plats på sjön för fler transporter

Med 150 hamnar finns det goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter.
Med 150 hamnar finns det goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter.

Den inrikes sjöfarten kan avlasta trängsel på järnvägar och olycksdrabbade vägar.

Debatt 20 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är en sjöfartsnation.

Med en av Europas längsta kuster och cirka 150 hamnar finns det goda förutsättningar för effektiva, hållbara och säkra sjötransporter. Många av Sveriges hamnar och farleder har också stora möjligheter att utöka verksamheten.

Jag ser gärna att hamnar som Skellefteå och Umeå tog över en del av de transporter som i dag hanteras via lastbilar.

Ungefär 90 procent av den svenska importen och exporten tar någon gång vägen via sjön. Det är oftast bäst för både miljön, säkerheten och för ekonomin.

Vid inrikes transporter står lastbilarna för 68, järnvägen för 21 och sjöfarten för endast 11 procent av godsmängden. Detta trots att många stora städer ligger längs med kusterna.

Rätt genomfört kan den inrikes sjöfarten fördubblas och avlasta trängsel på järnvägar och olycksdrabbade vägar.

Regeringen har antagit en godstransportstrategi som tydligt aviserar att mer gods ska flyttas över från land till sjö.

När vi ser att lastbilar står för en stor del av klimatpåverkan, trafikdöden och stora kostnader för slitage på våra vägar samtidigt som järnvägen har stora kapacitetsproblem finns kustsjöfarten som ett gott alternativ.

Som svensk expertmyndighet inom sjöfart vill vi stödja en ökning av klimatsmarta logistiklösningar. Men tyvärr är det i dag få svenska transportköpare som väljer kustsjöfart.

Vi kan exempelvis se att var tredje lastbil som kör från en hamn i Skåne åker vidare till en annan hamnstad. Det vore betydligt bättre om de transporterna fortsatte via sjön, exempelvis till Skellefteå eller Umeå.

Sedan länge har sjöfarten själv finansierat farleder och hamninfrastruktur genom farleds- och hamnavgifter samtidigt som landinfrastrukturen är skattefinansierad.

Mycket välkommet är därmed att det i regeringens nationella plan numera satsas närmare sju miljarder kronor till sjöfarten som investeras över hela landet.

Det innebär att vi nu genomför ett stort antal investeringar i muddringar och trimningsåtgärder som gör att större fartyg kan anlöpa ännu fler hamnar.

Tillsammans med hamnar, skeppsmäklare, näringslivets transportråd och redare genomför vi också en digitalisering av anlöpet för att få ned kostnaden, öka hållbarheten och effektiviteten.

Sjöfart har sedan urminnes tider varit en grundpelare för svensk ekonomi.

Det är tydligt att sjöfarten kostar betydligt mindre att bygga ut och bygga om än landinfrastrukturen, och det är tydligt att det finns mycket ledig kapacitet i våra farleder och hamnar.

Låt oss ta vara på det för klimatet, trafiksäkerheten och svensk konkurrenskraft.

Ämnen du kan följa