Det finns skäl till att bygginvesteringarna går ner

Kriget i Ukraina har nu pågått i flera månader. Det är i första hand en tragedi för alla människor som drabbas på plats eller som är på flykt från sina hem, vars liv påverkas i grunden.

"Svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering har påverkat byggbranschen under en längre tid" skriver Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen Västerbotten

"Svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering har påverkat byggbranschen under en längre tid" skriver Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen Västerbotten

Foto: Andreas Gradin

Debatt2022-06-23 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt tydligare börjar vi nu också se effekterna för svenska företag. Nu krävs att alla goda krafter hjälps åt för att hantera den uppkomna situationen.

Byggföretagens senaste konjunkturprognos bär spår av en orolig samtid. Bygginvesteringarna antas vända ner redan i år. Antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus spås sjunka under 2022. 

Anläggningsinvesteringarna föll redan under 2021 och bedöms fortsätta falla. Sammantaget sjunker anläggningsinvesteringarna med 15 procent 2023 och budgetanslagen till både väg- och järnvägsinvesteringar minskar.

Det finns flera skäl till att bygginvesteringarna går ner. 

Svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering har påverkat byggbranschen under en längre tid. 

Till detta ska nu läggas stigande materialpriser och materialbrist som följd av kriget. Från årsskiftet hotar också en cementkris om inte kalkbrytningen i Slite som står för 75 procent av all svensk cement får förlängt tillstånd efter årsskiftet. 

Utan ett nytt tillstånd står Sverige inför ett omfattande byggstopp.

Som en följd av den allt större osäkerheten larmar nu allt fler byggföretagare. Pågående projekt som redan tidigare påverkats av ökade energi- och drivmedelspriser drabbas nu även av ökade kostnader för byggmaterial, och ibland även avsaknad eller fördröjning av material som en följd av kriget. 

Även bristsituationer på arbetskraft kan komma att uppstå. För pågående projekt kan påverkan bli så stor att projektets lönsamhet helt riskeras.

I detta allvarliga läge krävs att både beställare och entreprenör tar initiativ till en dialog om utmaningar och möjliga lösningar i pågående projekt. Våra medlemsföretag kan bland annat behöva begära tidsförlängning och kostnadsreglering. 

Inför framtida projekt kan beställare underlätta för entreprenörer att lämna konkurrenskraftiga anbud genom att sätta sig in i den nya marknadssituationen och anpassa förfrågningsunderlag.

 Svensk byggbransch står inför en mycket osäker situation. Alla seriösa aktörer måste tillsammans försöka hitta lämpliga lösningar. Glädjande nog ser vi nu tecken på att allt fler vill ta det gemensamma ansvaret. 

Så kan vi fortsätta bygga Sverige på schyssta grunder.

Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen Västerbotten