Det enda logiska är att riva Hednäs kraftstation

Att riva Hednäs kraftstation hade inneburit att Åbyälvens unika vildlax åter kunnat vandra i älven.

Att riva Hednäs kraftstation hade ökat Skellefteå kommuns trovärdighet i miljöengagemanget, skriver bland andra Johan Granstrand, Naturskyddsföreningen i Västerbotten.

Att riva Hednäs kraftstation hade ökat Skellefteå kommuns trovärdighet i miljöengagemanget, skriver bland andra Johan Granstrand, Naturskyddsföreningen i Västerbotten.

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2020-12-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På många håll i världen tas beslut om rivning av småskalig vattenkraft med marginell betydelse för elsystemet.

Det skapar möjligheter till återställningsprojekt som dels ger miljönytta, dels gynnar lokal utveckling genom vildmarks- och sportfisketurism.

Förra året beviljades Klippans kommun 20 miljoner kronor i EU-medel för att tillsammans med fem andra kommuner riva tre kraftverk i Rönne å. I projektet ingår att restaurera ån och skapa en attraktiv destination för laxfiske.

Det har resulterat i utvecklade kommunsamarbeten och nominerat Klippan till Naturvårdsverkets miljömålspris.

Skellefteå kommun är på många sätt en framsynt kommun när det gäller naturvård. Det är synligt genom satsningar på restaureringsprojekt i vattendrag, fiskemässor, natursköna vandringsleder med mera.

Viljan verkar finnas att profilera sig för sin natur.

Förutsättningarna är bra i Skellefteå eftersom tre av de kvarvarande vildlaxälvarna i landet finns inom kommunens gräns.

Profilen som attraktiv besöksdestination, och hållbarhetsfrämjande kommun skulle dock stärkas betydligt om en annan väg valdes för den högt skyddsvärda, men kraftigt tillbakahållna, Åbyälven.

Åbyälven hyser unika bestånd av hotade arter och har skyddsklassats av EU för sina höga naturvärden (Natura 2000).

Fram till 2022 investeras över sex miljoner kronor på restaureringsåtgärder i Åbyälvens övre delar genom EU-projektet ”ReBorN”. Cirka 12 mil av älven, och tre fjärdedelar av vattendragets lekområden, återfinns i grannkommunerna Piteå och Arvidsjaur.

Dessa kommuner har medfinansierat åtgärderna för att de ser en stor och viktig utvecklingspotential i älvdalen.

Med detta sagt ser vi som undertecknat denna debattartikel fram emot att Skellefteå kommun tar ett naturligt och logiskt beslut – att riva den småskaliga Hednäs kraftstation.

Ett sådant beslut skulle innebära att Åbyälvens unika vildlax, samt havsöring och andra viktiga arter, åter kan vandra i älven.

Miljön och friluftslivet för de som bor i älvdalen skulle främjas och kommunens samlade attraktionskraft stärkas.

Det skulle öka kommunens trovärdighet i miljöengagemanget och skapa goda möjligheter till framtida kommunsamarbeten.