Det blev en statsbudget som är diskriminerande

Det är svårt för personer med olika funktionsvariationer att klara arbetsgivarnas krav. De kräver ofta någon form av utbildning.

Målet med Solkraft är att förbättra våra medarbetares möjligheter att gå vidare till andra arbetsplatser och arbetsgivare, skriver verksamhetsledaren Per Bergman.

Målet med Solkraft är att förbättra våra medarbetares möjligheter att gå vidare till andra arbetsplatser och arbetsgivare, skriver verksamhetsledaren Per Bergman.

Foto: Janerik Henriksson/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå har låg arbetslöshet. Den ligger på 4,6 procent att jämföra med rikssnittets 7,3.

Att komma under en arbetslöshet på tre procent är nästintill omöjligt.

Det är nämligen svårt för personer med olika funktionsvariationer att klara arbetsgivarnas krav. De kräver ofta någon form av utbildning.

Det handlar inte om personer som är lata eller väljer att inte jobba. I princip alla vill arbeta och känna en känsla av sammanhang.

Inom Solkraft har vi flera arbetsuppgifter. Vi har även en kombination ev arbete/utbildningar. Målet är att förbättra våra medarbetares möjligheter att gå vidare till andra arbetsplatser och arbetsgivare.

Under det senaste året har Solkraft haft drygt 200 personer som varit anställda med olika lönebidragsformer. De får utbildning – SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildningar – som kombineras med arbete. Dessutom får drygt 100 personer praktik.

När man börjar på Solkraft, och blir anställd, har man en ingångslön på 19 550 kronor i månaden. Drygt 100 av de som arbetar hos oss på Solkraft har tidigare haft försörjningsstöd.

Det har inneburit en minskad kostnad för försörjningsstöd i Skellefteå kommun med cirka 14 miljoner kronor under 2021. Dessa personer är nu skattebetalare och betalar cirka 6,5 miljoner kronor till Skellefteå kommun.

Det innebär alltså en vinst med cirka 20 miljoner kronor för Skellefteå kommun och dess medborgare.

Dessa personer är anställda på Solkraft med extra tjänster.

Men nu när 1,5 miljarder kronor ska sparas i nästa års budget drabbas dessa extra tjänster. Det är en anställningsform som gett många arbetslösa en möjlighet att få en anställning.

Besparingarna kommer att försvåra möjligheterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb.

Skattesänkningen görs för de som arbetar – inte de som har bidrag. Dit räknas 850 personer i Skellefteå som har aktivitetsersättning.

Det är en ersättning till personer mellan 19 och 29 år. De har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta eller utbilda sig under minst ett år. Deras bidrag ligger på mellan 8 846 och 9 837 kronor i månaden före skatt.

De får ingen skattesänkning nästa år. Det är en tråkig hantering av medborgare som behöver någon form av insats för att kunna närma sig en egen försörjning.

Det diskriminerar den delen av befolkningen som inte har möjlighet att leva upp till arbetsmarknadens krav.