Det blev en dyr bakläxa för Skellefteå kommun

Det är obetänksamt av kommun, gymnasienämnd, gymnasiechef och skolledning att hantera elevers integritet så ansvarslöst.

Debatt 2 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna var ensamma om att reservera sig mot beslutet om en vidareutveckling av ansiktsigenkänning på Skellefteås skolor.

Vi reserverade oss också mot beslutet att överklaga Integritetsskyddsmyndighetens beslut till kammarrätten.

Gymnasiekontoret hade ansökt om och fått beviljat en miljon kronor för att kunna utöka och fortsätta den digitala satsningen.

När ärendet var uppe i kommunstyrelsen uttryckte Liberalerna tveksamhet mot att bevilja pengar innan Integritetsskyddsmyndigheten sagt sitt. Partiet lyfte fram problematiska aspekter och myndigheters ställningstagande i frågan om användning av biometrisk data.

När frågan behandlades i gymnasienämnden (15/4 2019) lämnade Liberalerna in en reservation.

Biometrisk data tillhör en kategori av personuppgifter som anses vara särskilt skyddsvärda.

När politiker tar fram nya beslut måste integritetsfrågorna få större tyngd. Liberalerna vill ha en regel om att konsekvenserna för integriteten alltid måste analyseras innan beslut fattas. Att använda automatisk ansiktsigenkänning med biometrisk data känns inte som rätt metod att användas inom en skolverksamhet.

Integritetsskyddsmyndigheten har via uppgifter i media uppmärksammats på att gymnasienämnden i Skellefteå, i ett försöksprojekt på Anderstorpsgymnasiet, använt ansiktsigenkänning för att registrera elevers från- och närvaro.

Kammarrätten betonar att elever under 18 år är att betrakta som barn, samt att gymnasienämnden borde ha förhandssamrått med Integritetsskyddsmyndigheten innan nämnden påbörjade sitt försök med ansiktsigenkänning.

Det är obetänksamt av kommun, gymnasienämnd, gymnasiechef och skolledning att hantera elevers integritet så ansvarslöst.

I jakten på en fjäder i hatten offrades elevers integritet. Det blev en dyr bakläxa för kommunen med en sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning.

Integritetsskyddsmyndighetens beslut överklagades. Men kammarrätten går på myndighetens linje eftersom gymnasienämnden saknar rättslig grund för användningen av ansiktsigenkänning.

Hur tänker Skellefteå kommun och gymnasienämnden om detta?

En nämnd som enligt den senaste ekonomirapporten ligger drygt 35 miljoner kronor back.

Låt skolan speglas av kunskap i stället för att experimentera med våra barn och ungdomar.


Ämnen du kan följa