Det behövs sjukskrivning på ett nytt sätt

Den som behöver sjukskrivning ska bli väl omhändertagen och yrkesmänniskor ska gå från jobbet glada och stolta.

Försäkringskassan måste bli en samordnare och partner för att människor ska komma tillbaka i arbete, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Försäkringskassan måste bli en samordnare och partner för att människor ska komma tillbaka i arbete, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2021-02-01 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukdom kräver trygg bedömning och rätt rehabiliteringsinsatser.

Läkare och handläggare ska ha en god arbetsmiljö och kunna genomföra sitt kärnuppdrag.

Liberalerna kräver en sjukskrivningsprocess som ger bättre arbetsmiljö, stärkt patientsäkerhet och klokare resursanvändning. Därför föreslår vi:

- Förändra vilka yrkesgrupper som får bedöma arbetsförmåga

Vi vill se över om en arbetsterapeut eller en sjukgymnast kan bedöma sjukdom/arbetsförmåga i rörelseapparaten och skriva utlåtanden till Försäkringskassan.

- Centrala team för långvariga sjukskrivningar

Vi vill flytta ansvaret för svårbedömd eller upprepad sjukskrivning till centrala team i varje region för att avlasta husläkarna och ge tryggare bedömningar.

Teamen ska kunna ta in kunskap om arbetsplatsen och arbetets art, kunna tillkalla särskild kompetens i arbets- och miljömedicin och skapa en helhetsbild av rehabiliteringsbehov och möjligheter för varje person att återgå i arbete.

- Kompetenskrav hos Försäkringskassans handläggare

Läkare och statliga utredningar beskriver brister i Försäkringskassans utredningar och beslut vid långvarig sjukskrivning. Vi vill kräva särskild handläggningskompetens.

- Försäkringskassan en partner

Det är orimligt att Försäkringskassan håller ett första avstämningsmöte med en sjukskriven persons arbetsgivare först efter ett år. Försäkringskassan måste bli en samordnare och partner för att människor ska komma tillbaka i arbete.

- Myndigheter som stöttar

Personer med många myndighetskontakter kan nästintill drabbas av administrationsutmattning. Givetvis behövs underlag och dokumentation – men med målet att lyfta invånare och ge möjligheter.

Myndigheter behöver ett portaluppdrag att stötta och lotsa.

Resurser ska användas klokt. Den som behöver sjukskrivning ska bli väl omhändertagen och yrkesmänniskor ska gå från jobbet glada och stolta. Därför behövs detta.