Det behövs politiska mål för ett bättre företagsklimat

”Alliansens mål är att Skellefteå ska vara en bra plats för att starta och driva företag, och att nå målet topp 30 i företagsrankningen år 2026.”
”Alliansens mål är att Skellefteå ska vara en bra plats för att starta och driva företag, och att nå målet topp 30 i företagsrankningen år 2026.”

Grunden till ett bra lokalt företagsklimat börjar i ett tydligt ledarskap och en god dialog mellan kommunen och näringslivet. För att stärka företagsklimatet och attityden till företagande är det angeläget att arbeta fram ett näringslivspolitiskt program som ger tydliga signaler om politikens inställning till företagens roll i kommunen.

Debatt 19 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den senaste enkäten om företagsklimatet från Svenskt Näringsliv hamnar Skellefteå kommuns omdöme lågt. Rankingplaceringen föll från plats 204 av 290 år 2021 till plats 214 år 2022. Detta är inte okej. Skellefteå har inte råd att ha ett svagt företagsklimat när alla krafter behövs i den expansiva omvandling som sker i vår kommun.

Ett kritiskt område som enkäten visar på är dialog mellan företag och kommunen. Dialog utgör grunden för kommunens näringslivsarbete och syftar till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Därför är det allvarligt att Skellefteås företagare upplever att dialogen stadigt försämrats sedan 2018.

Ett annat område som sticker ut negativt är service och bemötande från kommunen, som har stor betydelse för företagens expansion och etablering. För ett enskilt företag kan det vara förödande om en ansökan eller tillstånd drar ut på tiden. Därför behöver den kommunala servicen vara tillgänglig och ha kunskap om företagandets villkor för att underlätta för företagen.

När det gäller osund konkurrens från kommunen så visar enkäten att Skellefteå kommun i rätt hög utsträckning tränger undan privat näringsverksamhet. Alliansen anser att osund konkurrens ska kartläggas och avvecklas. Vi vill även att kommunen ska se värdet av att mer kommunal verksamhet bedrivs i privat regi. Att lägga ut verksamheter på entreprenad, införa valfrihetssystem och utmaningsrätt driver fram kvalitetsförbättringar och ökad kostnadskontroll i välfärden samtidigt som det lokala näringslivet tillåts utvecklas.

För att nå ett bättre företagsklimat behövs många förbättringar. Alliansens mål är att Skellefteå ska vara en bra plats för att starta och driva företag, och att nå målet topp 30 i företagsrankningen år 2026. Detta kommer att kräva många förbättringsåtgärder som bättre dialog med näringslivet, arbeta bort negativa attityder, säkerställa god service och motverka osund konkurrens.

Alliansen i Skellefteå ser behovet av ett nytt näringslivspolitiskt program som ger tydliga signaler om politikens inställning till företagens roll i kommunen. För det är företagen som bidrar till jobb, skatteintäkter och ett spännande Skellefteå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa