Det behövs mer vindkraft för att bromsa klimatkrisen

Södra Sverige kan inte räkna med stora mängder vindkraftsel från norr. Vindkraften måste fortsätta att öka i hela landet.

Debatt 1 januari 2021 12:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatkrisen blir allt värre.

Men stora industrisatsningar ger hopp.

Gruvkoncernen LKAB presenterade nyligen en strategi för fossilfritt järn som kan minska utsläppen radikalt.

Elanvändningen väntas öka i hela landet och vindkraften gör omställningen möjlig.

Kommunerna kan göra en stor klimatinsats och samtidigt skapa nya jobb och intäkter.

En ny FN-rapport konstaterar att jorden är på väg mot minst tre graders uppvärmning. Pandemin har visserligen reducerat den svenska utsläppen med över fem procent, men till priset av en omfattande arbetslöshet.

Minst samma utsläppsminskning är nödvändig på global nivå år efter år fram till 2050 för att klara målen i Parisavtalet.

Det kräver en genomgripande omställning av ekonomin, där elektrifiering är en central beståndsdel.

Vi måste agera snabbt och kraftfullt.

Gruvkoncernen LKAB:s nya strategi för fossilfri produktion kan reducera koldioxidutsläppen hos företagets kunder med 35 miljoner ton varje år – motsvarande två tredjedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Samtidigt skapas tusentals nya jobb.

Detta skulle kräva ytterligare 55 TWh el och ”massiva investeringar i utbyggnad av förnyelsebar el och vätgas”.

LKAB:s strategi vänder upp och ner på hela energidebatten.

För det första måste vindkraften byggas ut ännu mer. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tidigare sett ett behov av 100 TWh vindkraftsel, vilket motsvarar ungefär halva elanvändningen.

Det skulle krävas betydligt mer om LKAB ska kunna ställa om.

För det andra kan inte längre södra Sverige räkna med stora mängder vindkraftsel från norr. Vindkraften måste fortsätta att öka i hela landet.

För det tredje blir det ännu viktigare att onödiga hinder för vindkraftsutbyggnaden undanröjs.

Vi har två förslag till energiminister Anders Ygeman (S):

- Låt kommunerna få fastighetsskatten från vindkraft

Kommunerna som gör klimatomställningen möjlig bör också få fördelarna. Om fastighetsskatten gick till kommunerna, och inte till staten, skulle kommunerna i Västerbotten få upp till 128 miljoner kronor om året, enligt myndigheternas föreslagna fördelning av den framtida vindkraftsutbyggnaden.

- Vikta vindkraftens klimatnytta tyngre i miljöprövningen

I de senaste 251 avgjorda vindkraftsansökningar har bara 39 procent av verken fått tillstånd. Domstolarna nämner som regel inte den stora klimatnyttan vid sina beslut.

Sveriges mycket goda förutsättningar för förnybar elproduktion, tillsammans med spetskompetens inom energilagring, vätgas och informationsteknik, skapar förutsättningar för en fossilfri industri i världsklass.

Samtidigt lockas nya branscher och företag till Sverige.

Vi hoppas att kommunerna vill vara med och göra denna omställning möjlig.

Ämnen du kan följa