Det behövs ett tryggt och tillitsfullt Västerbotten

Sverigedemokraterna är tydliga med att länets kommuner behöver skruva ner befolkningsmålen.
Sverigedemokraterna är tydliga med att länets kommuner behöver skruva ner befolkningsmålen.

Västerbotten behöver stärka tryggheten. Inte minst i de problemområden som växer fram i centralorterna.

Debatt 8 november 2020 14:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraternas förslag till regional utvecklingsstrategi tar avsteg i att länsborna tillsammans bygger Västerbotten.

Den sociala tilliten, det sociala kapitalet står i fokus.

Regionen ska ta vara på den starka resurs som format vårt län under lång tid och säkra den resursen.

Vi måste satsa på glesbygden. Satsningar som stärker vårt inomregionala jord- och skogsbruk, vår industri.

Att känna sig trygg att bosätta sig i glesbygd är en förutsättning för nya etableringar. Där är infrastruktursatsningar, kollektivtrafik likväl som tillgång till vård, viktiga delar för att göra gles- och landsbygden eftertraktad.

Satsningar på glesbygden medför att våra centralorters naturliga samordningsroll stärks.

Västerbotten behöver samtidigt stärka tryggheten. Det gäller inte minst i de problemområden som växer fram i centralorterna.

Centralorter där övriga partier ställer sig bakom omfattande befolkningsmål.

Där befolkningsmålen blivit floskelartade självändamål.

Sverigedemokraterna är tydliga med att länets kommuner behöver utmana bosättningslagen, likväl som att skruva ner befolkningsmålen.

Det finns områden i större kommuner som präglas av bidragsberoende, där otryggheten breder ut sig.

Den integration som drivs av övriga partier har inte fungerat. Principen om att integration och mångkultur, att utländsk kultur i växelverkan ska berika den svenska, är inte konstruktiv.

Vi vet att sådan kultur tar allt större plats i Västerbotten. Hedersvåld, oskuldskontroller, omskärelse av icke-medicinska skäl, klankultur, med mera är ingenting som berikar svensk, eller för den delen västerbottnisk, kultur.

När badkaret rinner över måste första steget vara att vrida av kranen. Fokus måste skifta från integration till assimilation, det vill säga att fokus bör vara att de som kommer hit får anpassa sig till sitt nya hemland, Sverige.

Ingen kvotering får förekomma i projekt eller skattefinansierade organisationer. Rimligen måste fokus vara att tjänstetillsättningar sker på merit och mervärde.

Hela Västerbotten ska leva. Vi ska tillsammans bygga ett tryggt län präglat av tillit.

Ämnen du kan följa