Det behövs en liberal norrländsk integrationspolitik

För att invandringen ska fortsätta berika Sverige måste det bli mer än en resa över gränsen.

Debatt 6 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Invandringen har berikat Sverige. Vi liberaler vill att det ska fortsätta vara så.

Men för att invandringen ska fortsätta berika måste det bli mer än en resa över gränsen: nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas. Norrland behöver en liberal integrationspolitik.

I Norrland står arbetstillfällen till förfogande. Klimatomställningen, genom de gigantiska gröna investeringarna, skapar arbete.

Att arbetskraft saknas i Norrland är ett resultat av den norrlandsfientliga politik som förts under decennier. Nu är tiden att börja arbeta för ett växande Norrland. Infrastrukturen ska stärkas, samhällsservicen ska ges mer resurser och kvalitativa bostäder ska erbjudas.

Sverige toppar listan vad gäller arbetslöshet i EU. En stor del av de utomeuropeiskt födda som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 står långt från arbetsmarknaden. För att minska utanförskapet behövs liberala reformer.

Arbetsmarknaden måste öppnas för fler. Att skaffa sig ett jobb och därigenom egen försörjning är nödvändigt för att samhället ska fungera. Särskilt för dem som står utanför arbetsmarknaden är arbete ett medel för mer frihet.

Obligatoriskt språk- och samhällstest för medborgarskap måste bli ett krav. När Norrland äntligen är i behov av arbetskraft kommer det att krävas stora politiska åtgärder vad gäller integrationen.

Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt ta del av obligatorisk samhällsinformation. Viktiga frågor för vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle ska ingå, liksom arbete mot hedersförtryck, antisemitism etcetera. Hbtq-personers rättigheter ska lyftas fram.

Nyanlända elever måste få mer tid i skolan. Skolsegregationen kan minskas genom jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor.

Förskolan är viktig för barns språkutveckling. Förskolan är viktig för att barn ska lära sig svenska. Vi vill införa obligatorisk språkförskola för barn från tre år till nyanlända. Framtiden börjar i klassrummet.

I Norrland ska frihet vara vägledande. I Norrland ska inte utanförskap och gängkriminalitet få etableras. I Norrland ska alla individer ges förutsättningar att lyckas.

Därför behövs en liberal norrländsk integrationspolitik.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa