Det behövs en långsiktig fred för barnens skull

Barnen i Palestina och i Israel kan inte känna sig trygga förrän det råder varaktig fred mellan partnerna.

Debatt 2 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att Israel och Hamas enats om ett eldupphör är välkommet, men ingen kan utropa sig som segrare.

Barnen är krigets största förlorare. För en tid sedan sköts 16-årige Islam Wael Burnat till döds på en lekplats i utkanten av Ramallah. Islam och hans vänner deltog i en folklig demonstration mot Israels bombräder mot Gaza och fördrivningen av palestinska familjer från östra Jerusalem.

Under de tio dagar som våldsamheterna pågick föll minst 65 barn offer för våldet i Gaza, på Västbanken och i Israel.

De har dödats i sömnen i sönderbombade hem, i leken på gatan, på väg till affären eller skolan.

”Om det finns ett helvete på jorden är det barnens liv i Gaza i dag”, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres inför generalförsamlingen.

Ansvaret faller tungt på världssamfundet som inte agerat tillräckligt kraftfullt mot den olagliga israeliska bosättningspolitiken, mot diskrimineringen och fördrivningen av palestinska familjer.

Problematiken är välkänd sedan länge och såväl människorättsorganisationer som EU:s och FN:s representanter på plats har länge varnat för konsekvenserna.

Barnen i Palestina och i Israel kan inte känna sig trygga förrän det råder en varaktig fred.

Både israeler och palestinier har rätt att leva i säkerhet och med lika rättigheter. Därför kräver vi att Sveriges regering, EU och FN verkar för att:

- Israel upphör med fördrivningen av palestinska familjer från sina hem på ockuperat område.

- Israel omedelbart upphör med utbyggnaden av illegala bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

- En rättvis fred förhandlas fram, med utgångspunkt i en tvåstatslösning, utifrån 1967 års internationellt erkända gränser.

- Omvärlden sätter tryck på både de palestinska myndigheterna och Hamas att dels respektera palestiniers grundläggande mänskliga rättigheter, dels respektera palestiniers rätt att delta i fria och demokratiska val. I genomförandet av val krävs även Israels samarbete, exempelvis genom att säkra tillträde för valobservatörer från EU.

- Stödja och skydda den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) utredning, för att ansvar ska kunna utkrävas från de israeler och palestinier som begått olagliga handlingar.

Ämnen du kan följa