Det är viktigt att snabbt komma tillbaka i arbete

Ju längre en person står utanför arbetsmarknaden desto svårare är det att komma tillbaka.

Debatt 4 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bryta handleden har ett relativt enkelt och tydligt läkningsförlopp och sjukskrivning.

Om däremot själen säger ifrån är läkningsförloppet inte lika förutsägbart och enkelt. Det är inte sjukskrivningen heller.

Den psykiska ohälsan ökar. Det är inte alltid arbetet som gör att kroppen säger ifrån. Men det är mot ditt arbete din fysiska och psykiska förmåga ska bedömas.

Arbetsgivaren har ett stort rehabiliteringsansvar. I den bästa av världar skulle alla arbetsgivare agera proaktivt och erbjuda exempelvis förebyggande sjukpenning med rehabiliteringsinsatser vid psykisk ohälsa.

Detta för att förhindra en längre sjukskrivning.

Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. I sammanhanget kan nämnas att Försäkringskassan fått allvarlig kritik från Riksrevisionen för sitt arbete med att hålla kontakt med arbetsgivare om vägen tillbaka till arbete för den sjukskrivne.

Lagstiftningen om förebyggande sjukpenning är 30 år gammal. Den måste anpassas till dagens verklighet för att fungera.

Regelverket säger att den som deltar i förebyggande rehabiliteringsinsatser måste göra det till 25 procent av sin arbetstid för att få ersättning från Försäkringskassan.

Moderaterna anser att förebyggande sjukpenning ska vara tydlig och individanpassad så att fler kan nyttja den och därmed undvika en längre sjukskrivning.

På uppdrag från regeringen tog Socialstyrelsen fram ett beslutsstöd till Försäkringskassan. Det var tänkt att fungera som riktlinjer, till exempel så att likalydande diagnoser skulle få likvärdiga bedömningar och beslut vid sjukskrivning. Tolkningar av sjukintyg kan i vissa fall skilja sig mellan handläggare.

Med tanke på den oroande utvecklingen, med att allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa, så är det viktigt att de försäkringsmässiga beslutsstöden är uppdaterade. Inte minst för att sjukförsäkringen ska vara mer rättssäker.

Det är stor skillnad att göra en tydlig bedömning mellan ett intyg där en person brutit sin handled jämfört med en person som har ett intyg med diagnosen utmattningssyndrom.

Vi moderater har varit tydliga med att det är viktigt att en person så tidigt som möjligt kommer tillbaka i någon form av arbete. Ju längre en person står utanför arbetsmarknaden desto svårare är det att komma tillbaka.

Tidig prövning mot ett angivet yrke är en förutsättning för detta.

Ska vi kunna förbättra dagens sjukförsäkring måste vi våga att tänka nytt och våga ifrågasätta.

Verkligheten förändras och bedömningarna i sjukförsäkringen måste stämma överens med verkligheten.


Ämnen du kan följa