Det är tydligt att vi gör skillnad i regeringen

Forskningen säger att vi måste agera innan decenniets slut om vi ska ha en chans att klara klimatutmaningen.

Miljöpartiet bildades 1981 och är sprunget ur miljörörelsen, fredsrörelsen och kvinnorörelsen. På bilden (till vänster) ses Per Garthon, en av partiets initiativtagare.

Miljöpartiet bildades 1981 och är sprunget ur miljörörelsen, fredsrörelsen och kvinnorörelsen. På bilden (till vänster) ses Per Garthon, en av partiets initiativtagare.

Foto: Andi Loor/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2021 fyllde Miljöpartiet 40.

Vi är stolta över vad vi hittills åstadkommit.

1981 bildades Miljöpartiet sprunget ur miljörörelsen, fredsrörelsen och kvinnorörelsen. Sedan dess har vi funnits runt om i Västerbotten och kämpat för miljön, klimatet och den sociala rättvisan.

Det finns flera exempel på det. Från mitten av 1980-talet var Ingegerd Saarinen med och drev frågor som gång- och cykelbron Älvsbackabron, Norrbotniabanan och naturreservatet på Vitberget. Älvsbackabron är verklighet, Norrbotniabanan är på gång och naturreservatet kämpar vi fortfarande för.

2014 gick vi för första gången in i regeringen för att driva en politik för miljön, klimatet och minskade ekonomiska klyftor.

Vi miljöpartister är stolta över vad vi lyckats genomföra. I januariavtalet kämpade vi för att få med oss övriga partier på våra satsningar Industriklivet och Klimatklivet. Dessa satsningar är anledningen till att vi nu ser en utveckling med till exempel batterifabriker och satsningar fossilfritt stål i Norr- och Västerbotten.

Vi har också drivit igenom sänkt skatt för de som bor i vissa glesbefolkade områden, samtyckeslagen, barnkonventionen, åtgärdspaketet för mäns våld mot kvinnor och tillsatt sanningskommissionen för samerna.

Nu har vi lämnat regeringen av samma anledning som vi gick in i den. Vi vill regera för att hejda klimatkrisen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och minska de ekonomiska klyftorna.

Om regeringen tvingas styra med en politik som går tvärs emot det så lämnar vi.

Nästa år är det val. Det är tydligt att vi gör skillnad i regeringsställning. Redan nu talas det om att ”Socialdemokrater älskar gruvor” och planerar för att öppna nya, utan ett ord om hänsyn till miljön eller urfolks rättigheter.

Redan nu tvingar Liberalerna och Kristdemokraterna fram förhastade tidsplaner för slutförvaret av kärnavfall – trots att kopparkapseln som avfallet ska förvaras i skadats redan efter 30 år när den måste hålla i 100 000.

Ingen nämner längre den biologiska mångfalden.

Forskningen säger att vi måste agera innan decenniets slut om vi ska ha en chans att klara klimatutmaningen.

Därför är nästa val det näst sista valet som du har möjlighet att påverka Sverige i rätt riktning.