Våra folkvalda riksdagsledamöter behöver en påminnelse

Med tanke på den debatt som förekommit under valrörelsen kan det vara på sin plats att påminna våra folkvalda riksdagsledamöter om skrivningar i Regeringsformens 2 §.

Debatt 19 september 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringsformen är en av våra grundlagar och där kan man bland annat läsa följande:  

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

Regeringsformens skrivningar kan vara bra att ha efter en valdebatt som inte handlat om allas lika värde eller allas rätt till ett värdigt liv och allas rätt till välfärd. 

Nationalismen har på olika sätt gjort sig påmind och svenskheten har lyfts fram med allt vad det innebär. Framtiden kräver att vår riksdag och vår regering lever upp till lagens skrivningar. 

Det är svenskt att vara solidarisk och ta hand om varandra.

Lennart Gustavsson (v), Malå

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa