Det är straffbart att slänga fimpar och snus på marken!

Från första januari är lagen ändrad och Stiftelsen, Håll Sverige Rent, är mycket glada över att lagändringen äntligen genomförs.

Stiftelsen, Håll Sverige Rent, har gjort beräkningar som visar att Sveriges kommuner lägger miljardbelopp varje år på att städa upp skräp. De menar att skattebetalarna får ta den notan.

Stiftelsen, Håll Sverige Rent, har gjort beräkningar som visar att Sveriges kommuner lägger miljardbelopp varje år på att städa upp skräp. De menar att skattebetalarna får ta den notan.

Foto: Roald, Berit

Debatt2022-02-10 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har varit ologiskt att böter inte kunnat ges till de som kastar småskräp på gatan och i naturen. Vid mätningar är det tydligt att det just är småskräp i form av fimpar, snus och tuggummi som är det vanligaste skräpet och därmed ett stort problem. 

När nu polisen får möjlighet att bötfälla dem som kastar exempelvis portionssnus eller en cigarettfimp på marken. Vi hoppas att nedskräpningen minskar. Ordningsboten kan polisen dela ut direkt och det ska inte behövas någon omfattande administration. 

Vi föreslår att polisen gör kampanjinsatser. Likt de man till exempel gör för att minska buskörning med elsparkcyklar. Genom att göra en särskild kampanj ges tillfälle att sprida kunskap till allmänheten i direkta möten. 

Redan 2011 infördes en möjlighet för polisen att ge böter till den som skräpar ner. Dessvärre valde politikerna vid den tidpunkten att undanta småskräp att omfattas av straffansvar. 

De senaste åren har polisen inte dömt ut särskilt många böter för nedskräpning. En orsak har varit att det varit otydligt vad som klassats som ringa nedskräpningsförseelse och därmed inte straffbart. Det har gjort det arbetskrävande för polisen att utfärda böter. 

Under de senaste tre åren har svensk polis utfärdat knappt 300 ordningsböter á 800 kronor för nedskräpning.

Runt 80 procent av skräpet är cigarettfimpar eller snusprillor. Utöver det tillkommer små godispapper, plastfolie runt cigarettpaket eller andra flyktiga plastföremål. 

Vi är många som tycker det är självklart att inte kasta skräp på marken och som varje år deltar i skräpplockarkampanjen. 

Tillsammans med andra städar vi bort skräp från stränder, naturområden, gator och torg. Nedskräpningen är inte bara dåligt för naturen. En annan aspekt är att skräpiga miljöer tenderar till att bidra till en känsla av otrygghet. Vi människor trivs helt enkelt bättre när det inte är skräpigt.

Vi i stiftelsen, Håll Sverige Rent, har gjort beräkningar som visar att Sveriges kommuner lägger miljardbelopp varje år på att städa upp skräp. Den notan får skattebetalarna ta. 

Nu när det blir straffbart att slänga skräp, litet som stort. Vi hoppas att skattepengar kan sparas, miljön värnas och våra gemensamma offentliga rum bli renare och trivsammare.

Tillsammans håller vi Sverige rent!