Värdiga och trygga förlossningar

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och en fråga i samhällsdebattens centrum den senaste tiden är förlossningsvården.

Debatt 8 mars 2022 10:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Alla kvinnor har rätt till värdiga och trygga förlossningar och för att Region Västerbotten ska få Sveriges bästa förlossningsvård krävs insatser. Personalen måste involveras och bli delaktiga och man behöver arbeta för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

De stora avstånden i vårt län är en realitet som vården måste hantera. De visar också på behovet av en sammanhållen sjukvård i inlandet med sjukstugor, ambulans med mera. De visar också hur otroligt viktigt det är med ett BB i Lycksele. 

Glädjande nog har regionfullmäktige tydligt pekat ut att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet: Lycksele, Skellefteå och Umeå. Enigheten bland partierna är stor.

Krisen inom förlossningen handlar om brist på personal. Så här vill vi i Vänsterpartiet lösa den:

Rekrytera och utbilda fler barnmorskor, skapa bättre schemamodeller med kortare arbetstid på sikt för att förbättra arbetsmiljö och arbetsbelastning. 

Samordna förlossningen med andra jobb som barnmorskor har. 

Många kvinnor vittnar om fördelarna med att föda på en mindre ort. Vi vill därför göra det mer attraktivt för kustbor att föda på BB i Lycksele för att på så sätt öka underlaget där och minska sårbarheten. 

Pandemin satte på många sätt fingret på de problem som finns inom hela hälso- och sjukvården. Problem som också fanns innan Covid-19. 

Om vi alla ska kunna känna oss trygga med att få den vård vi behöver samtidigt som personalen har en dräglig arbetsmiljö, behöver välfärden mer resurser och styrning som bidrar till att de resurser som finns fördelas solidariskt över landet. 

Satsningar kostar pengar. Så enkelt är det. Vi vill därför att de statliga skattesänkningarna upphör och att pengar i stället omfördelas till sjukvården, efter behov, inte efter var de kapitalstarkaste bor. Vi vet att behoven är stora och att tillgången till vård är olika.

I år är det val och vi hoppas att du som insett att vården brottas med problem har det i åtanke när du lägger din röst i valurnan. Välfärden behöver mer resurser, inte mindre. Välfärden behöver mer av vård efter behov, mindre av marknadslösningar och vinstmaximering.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och frågor som rör kvinnors vård och hälsa står alltid högt på vår agenda. Ingen kvinna ska behöva känna sig rädd, stressad och otrygg innan eller under sin förlossning. Och ingen barnmorska ska behöva känna sig pressad och stressad. 

Alla kvinnor har rätt till värdiga och trygga förlossningar!

Kjell Bäckman (V), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Margaretha Löfgren (V), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Dahlén (V), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa