Det är orimligt med så många fel och brister

Över 500 avvikelser och oroväckande många felmedicineringar gör att det känns otryggt för anhöriga att lämna sina närstående där, skriver bland andra Charlotta Jansson Enquist, gruppledare för KD i Skellefteå.
Över 500 avvikelser och oroväckande många felmedicineringar gör att det känns otryggt för anhöriga att lämna sina närstående där, skriver bland andra Charlotta Jansson Enquist, gruppledare för KD i Skellefteå.

Anhöriga som kämpat och verkat för sina nära och kära är värda någonting bättre. Hög prislapp och dålig omvårdnad luktar illa.

Debatt 10 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan nåddes vi av tragisk läsning kring situationen på Skellefteå korttidscentra.

De berättelser som vi kunnat ta del av är djupt beklagliga.

Bara under de två senaste åren har över 500 avvikelser noterats på de fyra avdelningarna. Detta tillsammans med oroväckande många felmedicineringar gör att det känns otryggt för anhöriga att lämna sina närstående där.

Skellefteå korttidscentra ska bland annat ge möjlighet till avlastning för anhörigvårdare.

Men den nuvarande situationen där leder troligen till mer oro än avlastning.

Skellefteå korttidscentra ska också erbjuda rehabiliteringsinsatser. Men många anhöriga menar att så inte är fallet.

Korttidsboendet bedriver även palliativ vård, det vill säga vård i samband med livshotande sjukdom. Det gör ont i hjärtat att veta att människor vårdas i livets slutskede på ett boende som uppvisar så stora brister.

Skellefteå kommun spenderar mer pengar på äldreomsorgen än andra jämförbara kommuner. Då är det orimligt att korttidsboendet visat sig ha så många brister.

Anhöriga som kämpat och verkat för sina nära och kära är värda någonting bättre. Hög prislapp och dålig omvårdnad luktar illa.

Från Alliansens sida har vi vid flera tillfällen lyft frågan om en oberoende utredning kring äldreomsorgen. Men det har den styrande socialdemokratiskt ledda majoriteten bestämt motsatt sig.

Vi har även återkommande lyft frågan om valfrihet inom vård och omsorg. Vi kristdemokrater menar att det skulle medföra att verksamheten konkurrensutsättas både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.

Valfrihet handlar om att ha möjligheten att välja – men också att välja bort. Det verkar inte vara viktigt för Socialdemokraterna.

För oss kristdemokrater är frågan om vård och omsorg en hjärtefråga. Vi lovar att när vi anförtros större politiskt inflytande så kommer vi inte att tillåta den vård som i dag bedrivs på Skellefteå korttidscentra.

Trots att vi kristdemokrater påtalat brister i vården och omsorgen har vi inte lyckats få gensvar från S-majoriteten.

Vi kommer att fortsätta påtala brister och stå upp för både de som är i behov av vård och omsorg och deras anhöriga.

Ämnen du kan följa