Det är med bostäder i kommunen som det händer

Sammantaget räcker inte dagens byggtakt till för att kunna möta utvecklingen.
Sammantaget räcker inte dagens byggtakt till för att kunna möta utvecklingen.

Den här affären ger ett tydligt besked till bostadsbyggare och förvaltare. Skellefteå har en uppåtgående bostadsmarknad.

Debatt 17 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utflyttningens vindar vänder i Skellefteå.

Tusentals nya jobb växer fram, vilket kräver tusentals nya bostäder för tusentals nya invånare.

Det byggs bostäder på flera platser. Men sammantaget räcker inte dagens byggtakt till för att kunna möta utvecklingen.

Att påverka bostadsbranschen har varit en av de viktigaste, men också en av de svårare utmaningarna vi har arbetat med.

Häromdagen presenterades en nyhet som är helt avgörande för fortsatta investeringar. Den skapar också förutsättningar för att möta samhällsomvandlingen.

Den här fastighetsaffären, värd över fyra miljarder kronor, visar vilka beslut som är nödvändiga för att fortsätta den här omvandlingen. Den här affären är ett resultat av ett strategiskt arbete som drivits av oss socialdemokrater.

Den här affären skapar positiva effekter på en redan uppåtgående lokal bostadsmarknad. Den ger ett tydligt besked till Sveriges bostadsbyggare och förvaltare om att Skellefteå har en uppåtgående bostadsmarknad.

Att en ny aktör, Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, vill bygga bostäder för minst tre miljarder kronor i Skellefteå kommun kommer att trycka på investeringsviljan hos ytterligare aktörer. Det är precis det vi behöver i en växande kommun.

Allmännyttan har en viktig roll att spela i Skellefteå för att bidra med bra och tillgängliga hyresrätter i hela kommunen.

Den här affären ger också vårt kommunala allmännyttiga bostadsbolag Skebo de ekonomiska musklerna som behövs.

Skebo har haft stor betydelse för bostadsbyggandet under senare år. Den här affären ger Skebo än större möjligheter att finnas med som en aktör i arbetet med att förverkliga ambitionen om 5 000 nya bostäder i kommunen fram till 2025.

Detta är ett av de större investeringsbesked bostadsbranschen sett på många år. Det är också glädjande att kunna konstatera att det nu planeras för bostadsbyggande i exempelvis Skelleftehamn, Bureå och Kåge.

Den röda tråden för oss socialdemokrater är, och kommer alltid att vara, att kommunens invånare ska känna framtidstro och tryggheten att omfattas av en god välfärd.

Det är tillsammans, vi kommer framåt.

Tack vare alla goda krafter, vår gemenskap och myllret av idéer befinner vi oss just nu i en kommun som kan vara en av världens mest spännande platser att befinna sig på.

Ämnen du kan följa