Det är långtifrån nog med att straffen skärps

Alla kvinnor och barn har rätt till ett liv i frihet och trygghet utan våld.

Vårens debatt om mäns våld mot kvinnor har varit viktig. Vi socialdemokrater sätter handling bakom orden, skriver bland andra riksdagsledamoten Isak From (S).

Vårens debatt om mäns våld mot kvinnor har varit viktig. Vi socialdemokrater sätter handling bakom orden, skriver bland andra riksdagsledamoten Isak From (S).

Foto: Björn Larsson Rosvall/Exponera/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-06-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Även om den mediala debatten om mäns våld mot kvinnor svalnat något så har inte vårt brinnande engagemang gjort det.

Vi socialdemokrater fortsätter det politiska arbetet för att sätta handling bakom orden.

Det är när kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld hamnar i medieskugga som vår handlingskraft som politiker är som viktigast.

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem med bakomliggande sociala faktorer. Samhällets insatser är avgörande. Det är med den insikten som politiken kan göra skillnad.

Därför har Region Västerbottens rödgröna majoritet beslutat att frågan om våld ska ställas till alla som kommer till hälso- och sjukvården och tandvården. Genom att ställa frågan kan vi upptäcka våldet och ge våldsutsatta stöd och behandling. Regionen ska även ta sitt ansvar som arbetsgivare och ställa frågan om våld i medarbetarsamtalen.

Den S-ledda regeringen har även ökat anslagen till kvinnojourer och organisationer för brottsoffer. De nu har mer pengar att röra sig med.

Den senaste tiden har den S-ledda regering meddelat flera viktiga åtgärder. Till exempel vill vi socialdemokrater skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning. Fotboja ska används oftare. Vi vill också se över reglerna kring umgänge. Ett barn ska inte tvingas umgås med pappan om han är förövare. Vi vill också införa ett barnfridsbrott så att det blir olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i nära relation.

Men det räcker inte med att skärpa straffen. Samhället måste också ta ansvar för att öka kunskaperna och arbeta förebyggande. För att åtgärderna ska göra störst effekt för den som är utsatt har vi socialdemokrater tagit initiativ till en kartläggning av våld i nära relationer för att ge förstå dess utbredning.

De som i sin yrkesroll kommer i kontakt med våldsutsatta måste ha kunskaper om den normaliseringsprocess som är en del av våld i en nära relation, och om bakomliggande problematik som gör att den våldsutsatta ibland väljer att ta tillbaka sin anklagelse.

Relationsbrottsärenden är svåra att utreda och ställer sådana krav att brotten kan klassificeras som ett särskilt kompetensområde.

Vårens debatt om mäns våld mot kvinnor har varit viktig. Vi socialdemokrater sätter handling bakom orden, vi ser komplexiteten i frågorna och vi backar inte för att agera.

Alla kvinnor och barn har rätt till ett liv i frihet och trygghet utan våld.