Det är kris för länets ambulanssjukvård

En trygg och säker akutsjukvård kan inte bara vara en självklarhet i de södra länsdelarna.
En trygg och säker akutsjukvård kan inte bara vara en självklarhet i de södra länsdelarna.

Ambulanssjukvårdare i Skellefteå och i Norsjö är stressade och utarbetade och många funderar på att byta jobb.

Debatt 18 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av tre nattambulanser har flyttats från Skellefteå till Robertsfors.

Det har lett till en ohållbar situation med avvikelserapporter som kan kopplas direkt till flytten.

Avvikelserna har fördubblats jämfört med samma period förra året.

Det tycker vi kristdemokratiska politiker i norra länsdelen är helt oacceptabelt.

Men det räcker inte med flytten av en nattambulans. Ambulansen har dessutom passningsuppdrag i länet.

Vid skiftbyte i Robertsfors dras en bil ner till Lövånger för att passa i Mellanbygden. Plötsligt är det tomt i Skellefteå. Ambulanser dirigeras kors och tvärs över länet utan att ha ett faktiskt uppdrag.

Hårdast drabbat har nog Norsjö blivit. Neddragningen i Skellefteå har lett till att ambulansen i Norsjö får ta många passningsuppdrag och larm i Skellefteå.

Det är otroligt allvarligt att Region Västerbotten inte kan säkerställa att det finns ambulans när våra kommuninvånare behöver det. Bor du i Norsjö ska du kunna känna tryggheten i att ambulansen kommer när du behöver den.

Men det räcker inte med avvikelserapporterna.

Ambulanssjukvårdare i Skellefteå och i Norsjö berättar om en ohållbar arbetssituation. De är stressade och utarbetade och många funderar på att byta jobb. Utarbetade ambulansförare medför en risk både i trafiken och för patienterna.

Som politiker kan vi inte acceptera den rådande situationen inom ambulansen. Och som politiker har vi också en skyldighet att reagera när våra invånare drabbas på det här sättet.

Patientsäkerheten riskeras och arbetsmiljön är inte hållbar för ambulanssjukvårdarna.

Vad händer när situationen blir så ohållbar att ambulanspersonal säger upp sig?

Hur ska vi då kunna garantera en säker akutsjukvård i hela länet?

Vi kristdemokrater kräver att Region Västerbotten tar frågan på största allvar och river upp beslutet om att flytta en natt ambulans till Robertsfors.

Vi i den norra länsdelen har rätt till en trygg och säker akutsjukvård. Det kan inte bara vara en självklarhet i de södra länsdelarna.

Den styrande socialdemokratiska majoriteten i Region Västerbotten har en skyldighet att se till att alla invånare i länet nås av en väl fungerande akutsjukvård.

Ämnen du kan följa