Det är inte motiverat att öppna gruvor överallt

Vi, representanter för Vänsterpartiet i Region Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen vänder oss mot regeringens beslut att ge koncessionstillstånd för brytning av järnmalm i Gállok/Kallak.

Debatt 10 april 2022 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gállok ligger i Jokkmokks kommun, en kommun som redan genererar stor del av Sveriges elproduktion, men ändå har svårt att få till en ekonomi som tryggar medborgarna den samhällsservice som de har rätt till. En stor naturresursproducent men trots det med allt mindre samhällsservice. 

Höghaltig järnmalm finns i redan exploaterade områden, där inte minst stadsflytten av Kiruna och Malmberget visar på intresset och också betydelsen av den svenska gruvindustrin. Vi vill dock se en långsiktig utveckling i gruvregionerna, där hela samhället växer. 

Råvarutillgångar skapar inte nödvändigtvis tillväxt och lokal utveckling. Vi vill se att lokalsamhället kan dra nytta av intäkterna som naturresurser ger för att bygga upp ett långsiktigt hållbart lokalt näringsliv.

Det innebär att det inte är motiverat att öppna gruvor överallt. Om nya gruvor ska öppnas ska även riksintressen som miljö och rennäring vara prioriterade. 

Förutsättningarna för samernas kultur och livsvillkor behöver tydliggöras. Även att återvinna stål och andra naturresurser måste sättas före att öppna upp nya gruvor. Vi vill också se lokala förädlingskedjor av råvarorna.

Låt näringar som redan idag ger arbetstillfällen såsom rennäringen och turistnäringen också få ta plats. Låt staten omlokalisera statliga jobb till Jokkmokk, som ger ungefär samma skatteunderlag som en gruvbrytning skulle gett.

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten

Glenn Berggård, gruppledare Vänsterpartiet Region Norrbotten

Elin Hoffner, gruppledare Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen

Nina Orefjärd, gruppledare Vänsterpartiet Region Västernorrland


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Norsjöföretag får pris för Naturlig deo • Skellefteå åter på arkitekturtopplista • Rekordkvartal för Skelleftehamnsföretag

Norsjöföretag får pris för Naturlig deo • Skellefteå åter på arkitekturtopplista • Rekordkvartal för Skelleftehamnsföretag

”Skellefteå är överhettat” • Vd Peter Carlsson om Northvolt Ett – produktionen, rekryteringen och var Arjeplog kommer med i bilden

”Skellefteå är överhettat” • Vd Peter Carlsson om Northvolt Ett – produktionen, rekryteringen och var Arjeplog kommer med i bilden
Visa fler
Ämnen du kan följa