Vi måste lyssna på vårdpersonalen

Situationen i vården har varit allvarlig länge. Den måste hanteras. Men hur ska det göras?

Debatt 30 augusti 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flera av partierna har handlingskraftiga förslag som att skära ner på administrationen, eller kulturen, för att istället lägga pengarna på den vårdnära verksamheten. Då får vi snabbt nya problem.

Vem har bäst inblick och kunskap om situationen? Jo, personalen själva förstås. När jag är runt i länet och pratar med vårdpersonal så hör jag en viss del samstämmighet, och en viss del individuella problem. 

En stor del av de samstämmiga problemen handlar om en känsla av maktlöshet och brist på kontakt och lyhördhet från ledningen. Och bristen på utbildade människor att rekrytera. Lönen nämns naturligtvis. 

De individuella problemen handlar bland annat om bostadsbrist i kommunen, brist på annan service och infrastruktur som gör det svårt för familjer att ta steget att flytta hit, brist på handledning av ny personal. 

Vi ledande politiker har det yttersta ansvaret. Och vi bör ta på oss en stor del av kritiken. 

Vi måste se hela bilden. Vården har under lång tid varit i behov av förändrade strukturer, men förändringen har inte skett tillräckligt snabbt. 

Förändringen behövs för att vi blir allt fler människor, vården blir allt bättre, därmed till viss del mer kostsam, fler lever i dag med kroniska sjukdomar.Fler av oss som är relativt unga kräver vård i fler sammanhang än tidigare, både åt oss själva och åt våra barn. Vi har lärt oss att kräva vår rätt. 

Detsamma gäller för vårdpersonalen, som till störst del består av kvinnor. 

Det är inte längre värt att vara lojal mot en arbetsgivare som inte kan ge en ordentlig återhämtning eller relevant lön.

Bilden är densamma över hela landet. Alla regioner måste göra det här tillsammans, och vi i Västerbotten ska inte sätta sig på händerna och säga att vi väntar tills någon annan gör nåt. 

Vi ska föregå med gott exempel genom konkreta åtgärder, och samtidigt pressa på för samverkan med alla Sveriges regioner.

Miljöpartiet i Västerbotten vill:

• att Region Västerbotten systematiskt ska övergå till ett tillitsbaserat styre. Det innebär att vi lyssnar mer på personalen. 

• att mer statliga pengar ska gå till regionerna. Dessa pengar ska användas till fördel för personalen. 

• fördubbla barnmorskornas OB-tillägg.

• ge fokus på att höja undersköterskors status. Alla yrkesgrupper behövs i vården. 

• ha ett nationellt samlat grepp om vilka yrkesgrupper vi utbildar, var vi utbildar och hur många. 

Emma Lindqvist (MP), regionråd och toppkandidat i regionvalet


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”
Visa fler
Ämnen du kan följa