Det är hög tid för ett kunskapslyft inom äldreomsorgen

Rätten att kunna utbilda sig under arbetstid har vi Socialdemokrater kämpat för en längre tid.

Debatt 9 juni 2020 14:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu införs ett äldreomsorgslyft.

Fler ska kunna utbilda sig och få en fast anställning inom äldreomsorgen.

Socialdemokraterna räknar med att 10 000 anställda ska kunna varva arbete med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Coronapandemin har synliggjort en akut personalbrist inom äldreomsorgen. Många har vikariat eller deltidsanställningar. Behovet av rätt kompetens och stabila anställningar har blivit tydliga.

Den här satsningen är också ett sätt att göra yrkena mer attraktiva genom att höja kunskapsnivån och få personalen att stanna kvar. Arbetslösheten har ökat i flera branscher till följd av pandemin.

Det här är ett sätt att erbjuda ny personal både arbete och utbildning inom vård och omsorg.

Satsningen innebär att den S-ledda regeringen, Centerpartiet och Liberalerna tillför 2,2 miljarder kronor för att anställda inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig på betald arbetstid.

Staten står för lönekostnaden när den anställde är på utbildning och kommunen för den tiden som den anställde jobbar.

Utbildningen kommer att genomföras på regionala yrkesvux eller på folkhögskolornas yrkesutbildningar.

Kunskapslyftet ska också leda till en ökad ekonomisk jämställdhet för anställda inom vård och omsorg – med tanke på att en majoritet av de anställda är kvinnor.

Rätten till heltid inom äldreomsorgen, och att kunna utbilda sig under arbetstid, har vi Socialdemokrater kämpat för en längre tid. Det var ett av våra vallöften inför valet 2018.

Den här satsningen är efterlängtad. Dels för att äldreomsorgen stärks, dels för att personalen ges en relevant utbildning och fler kan erbjudas tillsvidareanställning.

Det skapar ökad trygghet för våra äldre.

Läs mer!

Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten: Det största tillväxthindret – bristen på kompetens

Ämnen du kan följa