Det är hög tid för amnesti för de afghanska ungdomarna

Utöver kraven på att prestera i skolan har många flyttats runt och tvingats starta om på nytt, skriver Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp).
Utöver kraven på att prestera i skolan har många flyttats runt och tvingats starta om på nytt, skriver Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp).

För de afghanska ungdomar som det svenska samhället låtit leva i en hopplös situation måste plågan få ett slut nu.

Debatt 26 september 2021 12:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att utfärda amnesti för de afghanska ungdomar som levt i en omöjlig situation i Sverige.

2015 kom många människor till Sverige på flykt från Afghanistan. Bland privatpersoner, men också hos Individuell Människohjälp (IM) och i föreningslivet i allmänhet är det många som engagerat sig för att dessa, oftast unga människor ska få ett värdigt liv i Sverige.

Nu har de levt i någon slags limbo i över fem år.

Och det finns under överskådlig framtid ingen möjlighet att skicka människor till talibanernas Afghanistan.

De afghaner som kom till Sverige utsattes först för en osäker och hårt kritiserad åldersbedömning. Därefter en lag som sa att om du får en anställning efter gymnasiestudierna så får du stanna.

När det blev aktuellt för många kom coronapandemin. Många av de jobb som är möjliga att få direkt efter gymnasiet försvann.

Utöver kraven på att prestera i skolan har många saknat bostad eller flyttats runt till olika platser i landet och tvingats starta om på nytt.

Samtidigt har de hela tiden levt med en oro för att när som helst bli tvingade att återvända.

Läget i Afghanistan har successivt förvärrats. Många med bra kännedom om landet har länge varnat för att det är förenat med livsfara att skickas tillbaka till Afghanistan. Vi andra har tydligt rekommenderats att avstå från att resa dit. Det är för farligt.

Samtidigt har Migrationsverket envist fortsatt att skicka tillbaka människor till Afghanistan, även personer utan kontakter i landet och personer som kanske aldrig varit där. Många har flytt vidare till bland annat Frankrike för att slippa utvisning.

När de fanatiska och livsfarliga talibanerna tog över landet stoppade Migrationsverket, som ett av de sista länderna, avvisningarna. Men de gör det bara tillfälligt och sätter de människor som väntar på besked i ytterligare år av limbo.

Vi kan inte fortsätta så här. Nu är det hög tid att ge dessa människor amnesti och bevilja dem permanenta uppehållstillstånd.

Människor kommer fortsatt att behöva fly för sina liv. På grund av krig, förföljelse och i allt ökande utsträckning på grund av klimatförändringar. Hur många av dessa vi har moraliskt och medmänskligt ansvar att ta emot är en annan diskussion.

Men för de afghanska ungdomar som det svenska samhället har låtit leva i en hopplös situation måste plågan få ett slut nu.

Ämnen du kan följa