Bättre samarbete inom sjukvården är glädjande

Det är glädjande att se att oppositionen i debattartikeln i Norran den 6 april också ser värdet av att återta ambulansen i egen drift och att koppla den närmare sjukstuga och hälsocentral.

När vi återinförde ambulansen i egen regi var möjligheten till samarbete mellan ambulansen och sjukstugorna prioriterat, skriver Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i svar till oppositionen.

När vi återinförde ambulansen i egen regi var möjligheten till samarbete mellan ambulansen och sjukstugorna prioriterat, skriver Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i svar till oppositionen.

Foto: Torbjörn Jakobsson/VK

Debatt2022-05-03 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln, ”Bättre samarbete inom sjukvården”, publicerad i Norran den 6 april. Undertecknad av Lars Bäckström Centerpartiet, Elmer Eriksson Moderaterna, Åsa Ågren Vikström Moderaterna, Jens Wennberg Liberalerna och Betty-Ann Nilsson Kristdemokraterna.

Det var, och är, en av ambitionerna i återtagandet av ambulansen i egen drift. Majoriteten såg en klar försämring när ambulansverksamheten tidigare upphandlades.

När vi återinförde ambulansen i egen regi var möjligheten till samarbete mellan ambulansen och sjukstugorna prioriterat. Det var också tydligt i det skrivna avtalet. 

Redan idag finns ambulansanställda som har delade tjänster mellan ambulans och annan verksamhet, främst på sjukhus.

I och med förändringen som sker när ambulansen drivs i egen regi med mål om väsentligt kortare inställelsetid, är det också positivt med ett närmare samarbete med sjukstugor och hälsocentraler. 

Det ger möjligheter till kunskapsöverföring och lärande av varandra. 

Hur ambulansen rent organisatoriskt ska placeras, och om ambulanserna i inlandet ska övertas av närsjukvårdsområde Södra Lappland eller finnas kvar i den samlade ambulanssjukvården inom närsjukvårdområde Umeåregionen, är en annan fråga.

Ambulansens möjlighet att säkra upp och trygga en fungerande ambulanssjukvård i hela Västerbotten har prioritet och ska styra valet av organisatorisk hemvist i första hand. 

För oss är det uppenbart att den utveckling hälso- och sjukvården är på väg in i, kommer att kräva mer samarbete mellan såväl kommunal och regional sjukvård som mellan olika verksamheter inom regionen. Samma sak gäller för att klara personalförsörjning och erbjuda ​bra arbetsvillkor.

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

"När vi återinförde ambulansen i egen regi var möjligheten till samarbete mellan ambulansen och sjukstugorna prioriterat".
"När vi återinförde ambulansen i egen regi var möjligheten till samarbete mellan ambulansen och sjukstugorna prioriterat".