Det är från norra Sverige ljuset kommer

Klimatomställningen får inte ske på bekostnad av industriarbetarna, industrin och Sveriges konkurrenskraft.

Debatt 24 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som en bomb slog nyheten ner. Ytterligare ett styrkebesked för svensk industri.

En helt ny fabrik för produktion av kolfritt stål ska etableras i Boden. Det väntas ge 1 500 nya jobb. Vilket kan liknas vid 130 000 nya jobb i Stockholm. Fabriken i Boden är ett enormt steg för svensk industris framtida konkurrenskraft.

I dag står järn- och stålindustrin i Sverige för tio procent av utsläppen av växthusgaser. Att minska utsläppen är därför ett stort och viktigt steg mot ett bättre klimat.

Men satsningen på grön vätgaskol (Hybrit) är inte bara ett steg för att minska utsläppen och klara klimatmålen. De är enorma framsteg för den svenska industrin och den svenska tillväxten.

Årtionde efter årtionde har industrin varit stor del i svensk konkurrenskraft. Den har varit med och byggt vårt välstånd.

Världens skickligaste industriarbetarkår har under lång tid ekonomiskt lyft detta land. Så kommer det fortsatt att vara. Gemensamt ser vi till att det blir så.

Det finns en anledning till att ”lilla” Sverige leder det världsomspännande racet om kolfritt stål.

På högsta nivå har vi statsminister Stefan Löfvens nationella innovationsråd, vars uppgift är att ta sig an de stora samhällsutmaningarna och se till att det innovativa Sverige är hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt.

Det är stor skillnad på den förre moderate statsministern Fredrik Reinfeldt, och hans uttalande om att svensk industri var ”basically gone”, och Stefan Löfvens drivkraft att nyindustrialisera Sverige. Hand i hand med industrin.

Med ökade forskningsresurser, med testbädd Sverige, med kunskapslyft, md kommunikationer och kapital, med näringslivets färdplaner mot ett fossilfritt Sverige. Att vara klimatsmart ger konkurrenskraft.

Vi socialdemokrater kommer inte att låta klimatomställningen ske på bekostnad av industriarbetarna, industrin och Sveriges konkurrenskraft.

Vi kommer inte, som Moderaterna vill, att rasera trygghetssystemen med försämrad sjukförsäkring- och arbetslöshetskassa. Vi kommer inte heller, som Sverigedemokraterna vill, att slakta klimatsatsningarna och halvera de stöd som industrierna efterfrågat.

Nu ser vi ljuset komma från norr.

Nyindustrialiseringens klimatsmarta era är här. För företagarna, för arbetarna, för oss alla.

Ämnen du kan följa