Det är dags för en kommunal renoveringsvåg

Det är tydligt att kommunerna ser både behoven och fördelarna med att energieffektivisera.

Det finns många och stora fördelar med en energieffektivisering, skriver bland andra Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen.

Det finns många och stora fördelar med en energieffektivisering, skriver bland andra Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen.

Foto: Jessica Gow/TT Nyhetsbyrån

Debatt2022-01-02 14:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt en ny undersökning upplever kommunpolitiker att det finns ett behov av energieffektivisering i de egna fastigheterna.

Men trots insikter om fördelarna går arbetet långsamt.

Det är dags att få i gång en renoveringsvåg.

En undersökning bland 92 kommunpolitiker i Västerbotten visar att 87 av dem upplever att det finns ett behov av renoveringar och energieffektiviseringar i de egna fastigheterna.

Ännu fler tycker att energieffektiviseringar är viktiga för att nå lokala och nationella klimat- och energimål.

Samtidigt visar undersökningen att tidskrävande upphandlingar och korta ekonomiska perspektiv ofta sätter käppar i hjulet.

Här kan vi i branschen bli bättre på att underlätta för kommunerna att både komma i gång och komma i mål med mer genomgripande energieffektiviseringar.

Därför har Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR), tagit fram en ny modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga byggnader.

Med EnOff, som modellen kallas, räcker det med en enda upphandling för att effektivisera ett helt bestånd med flera byggnader.

Genomförandet utförs stegvis, som optioner, vilket sänker tröskeln och gör det enklare att komma i gång. Samverkan mellan beställare och leverantör ger kontroll över kostnader och resultat genom hela projektet, och sätter fokus på kvalitet i alla led.

Genom att bedöma den samlade, långsiktiga lönsamheten för flera byggnader kan även mindre lönsamma åtgärder rymmas i projekten.

Det gör att mer genomgripande effektiviseringar kan åstadkommas, ofta med energibesparingar på uppåt 50 procent.

Om man i stället låter de kortsiktiga ekonomiska perspektiven styra så genomförs bara de enklaste åtgärderna med den snabbaste återbetalningstiden. Resultatet blir att en stor del av potentialen aldrig realiseras och kommunerna får fortsätta dras med onödigt höga energikostnader.

Det finns många och stora fördelar med en energieffektivisering.

Förutom lägre driftskostnader är minskad klimat- och miljöpåverkan och minskad belastning på elnätet några av fördelarna som rankas allra högst av kommunerna i vår undersökning.

Det är tydligt att kommunerna ser både behoven och fördelarna med att energieffektivisera.

Vi i branschen behöver bli bättre på att leverera lösningar som fungerar i praktiken, och vi hoppas att den nya upphandlingsmodellen kan bidra till det. Tillsammans kan vi få i gång en renoveringsvåg i hela landet som tar oss ett steg närmare klimatmålen.