Det är dags att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor

Var fjärde kvinna kommer någon gång under sin livstid att bli misshandlad av sin partner.
Var fjärde kvinna kommer någon gång under sin livstid att bli misshandlad av sin partner.

Bara genom att förändra de strukturer som gör män till våldsverkare kan vi förändra situationen.

Debatt 23 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringens jämställdhetspolitiska mål är tydlig.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den nationella strategin sätter fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta.

Men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Frågan är angelägen. 150 000 barn i Sverige lever tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern (BRÅ). Något som sätter tydliga spår hos många i form av både psykisk och fysisk ohälsa i vuxen ålder.

Var fjärde kvinna kommer någon gång under sin livstid att bli misshandlad fysiskt och/eller psykiskt av sin partner.

Coronapandemin har förvärrat deras situation. Inte minst på grund av att många frivilligorganisationer har tvingas att begränsa sin verksamhet och att sjukvården är så överbelastad.

Detta sammantaget gör att situationen för de redan utsatta blir än svårare.

För att stoppa mäns våld mot kvinnor måste vi göra allt för att stoppa pojkars/killars våld mot flickor/tjejer.

Rapporten ”Ett år med ungarelationer.se”, som publicerades våren 2020, pekar på att våld förekommer i stor utsträckning även i unga relationer.

Mer än var fjärde ung har enligt studien någon gång känt sig rädd för sin partner. Nära fem procent gör det ofta. Så här kan det inte fortsätta.

Det är många som kräver att samhället tydligare ska markera mot våld i nära relationer och skydda de utsatta bättre.

Det är en uppfattning som vi delar. Men de åtgärder som föreslås är ofta av efterhjälpande karaktär, det vill säga insatser när våldet redan inträffat.

Vi menar att mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle.

Därför måste vi agera förebyggande genom att:

- Uppmärksamma och förändra de föreställningar om vad en man är och bör vara som ökar risken för våld.

- Ställa frågor och på annat sätt agera för att upptäcka våldet. BRÅ:s statistik visar att flertalet av de 16 kvinnor som mördades av sin partner 2019 hade haft kontakt med någon myndighet kort tid innan mordet.

- Bekämpa porren. Om inte riskerar vi att ännu fler pojkar/killar/män begår de sexuella övergrepp mot kvinnor som de sett i porrfilmer.

Bara genom att förändra de strukturer som gör män till våldsverkare kan vi i grunden förändra denna situation.

Därför väljer Skellefteå S-kvinnor att ställa sig bakom initiativet ”En vecka fri från våld” som pågår 23–29 november

Ämnen du kan följa