Det är dags att prioritera äldreomsorgen högre

Coronapandemin har på ett smärtsamt sätt blottlagt äldreomsorgens kris.

Debatt 29 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2020 är ett tufft år för landets äldre.

Alla över 70 har uppmanats till social distansering och det faktum att coronaviruset tog sig in i äldreomsorgen är ett misslyckande för hela samhället.

– Vi har misslyckats med att skydda de äldre, sa statsminister Stefan Löfven (S) i våras.

Vi håller med om att pandemin på ett smärtsamt sätt blottlagt äldreomsorgens kris.

Men det handlar inte bara om covid-19. Under en lång rad år har äldreomsorgen inte prioriterats tillräckligt. De som arbetar inom äldreomsorgen får allt mindre tid för de äldre och antalet anställda ökar inte i takt med behoven.

Nu kräver PRO (Pensionärernas riksorganisation) förändring.

En nyligen publicerad rapport från Arena idé visar att gapet mellan 2002 års finansieringsnivå och 2019 års finansiering av äldreomsorgen är drygt 20 miljarder kronor. Det är också värt att notera att 96 procent av kommunerna har sparkrav på äldreomsorgen i år. Denna resursbrist måste självklart åtgärdas.

Personalen inom hemtjänsten och på äldreboenden gör ett fantastiskt jobb. Men de ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Både arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver förbättras.

Ett sätt är att ge fler fasta anställningar. I dag är var fjärde som jobbar inom kommunal äldrevård tillfälligt anställd. Inom den privata sektorn är andelen visstidsanställda ännu högre.

Det leder till brist på kontinuitet. Äldre som har hemtjänst träffar i genomsnitt sexton olika personal under en tvåveckorsperiod. Det är inte acceptabelt.

Att arbeta med äldre är inget enkelt jobb. Personalen ska förhindra såväl undernäring som trycksår och vårdrelaterade infektioner.

Vårdpersonalens yrkeskvalifikationer behöver anpassas efter de äldres behov och politiken måste satsa på att öka andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

De som skulle skyddas mest i coronakrisen har i stället blivit de mest utsatta, och den resursbrist som präglar omsorgen om våra äldre har tillåtits alltför länge. Nu, men även efter coronakrisen, måste äldreomsorgen prioriteras högre på den politiska dagordningen.

PRO vill uppmana lokala politiker att ta tillvara på all den kunskap och det engagemang som finns i pensionärsråden. Den är viktig i arbetet med att skapa en god äldreomsorg.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Hettan på vård- och omsorgsboenden: Nya värmepumpar på plats: ”Det är jättebra att vi har fått dem”

Hettan på vård- och omsorgsboenden: Nya värmepumpar på plats: ”Det är jättebra att vi har fått dem”

Värmeböljan – en utmaning för vård- och omsorgsboenden • Nya värmepumpar ska hålla värmen i schack

Värmeböljan – en utmaning för vård- och omsorgsboenden • Nya värmepumpar ska hålla värmen i schack

Lex Sarah: Nattpersonal hann inte med blöjbyten: ”Hann i princip bara gå till en boende som larmade”

Lex Sarah: Nattpersonal hann inte med blöjbyten: ”Hann i princip bara gå till en boende som larmade”

IVO: Brister på särskilt boende – gjorde tillsyn efter klagomål

IVO: Brister på särskilt boende – gjorde tillsyn efter klagomål
Visa fler