Det är dags att gå från ord till handling

Socialdemokratiskt ledda regeringar har haft makten i snart sju år. Under den tiden har utsattheten för sexualbrott tredubblats.

Debatt 28 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På tre veckor har fem kvinnor mördats i Sverige.

Misstänkta är män som de hade en relation till.

Morden har skett både i hemmet och på öppen gata.

I genomsnitt dödas en kvinna av en man som hon haft en relation till var tredje vecka. Förra året anmäldes 39 200 fall av misshandel och 8 690 våldtäkter. Och då ska vi inte glömma bort att mörkertalet stor.

Brottsförebyggande rådet (Brå) uppskattar att omkring 80 procent av våldet aldrig polisanmäls.

Kvinnorna som utsätts för våld i nära relationer är någons dotter, syster, vän, kollega, i många fall någons mamma. Vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet och tusentals kvinnor och barn söker varje år skydd på någon av landets kvinnojourer.

Regeringen bjuder in till samtal. Det är ett steg i rätt riktigt, men inte ett tillräckligt långt sådant. Det krävs mer än så.

Socialdemokratiskt ledda regeringar har haft makten i snart sju år. I regeringens 34-punktsprogram mot kriminalitet finns en nollvision mot brott mot kvinnor. Men under de sju S-åren har våldet mot kvinnor ökat och utsattheten för sexualbrott tredubblats.

Det är dags att gå från ord till handling och göra verkstad av den nollvisionen.

Först och främst måste straffskalan för vålds- och sexualbrott skärpas. Brottsofferperspektivet ska vara i fokus och straffet återspegla brottets allvar. Skräcken över att möta sin förövare en kort tid efter anmälan gör att benägenheten att anmäla brott sjunker.

För att stärka brottsofferperspektivet måste även antalet fängelseplatser öka. I dag kan en dömd tvingas vänta i uppemot 100 dagar på sitt straff. Det är en lång tid av skräck för en misshandlad kvinna och en lång tid till möjlighet att återfalla i sexualbrott.

Vi kristdemokrater förväntar oss att regeringspartierna visar att de menar allvar. Att straffet för grov kvinnofridskränkning höjs och att straffet för våldtäkt skärps. Att skadeståndsnivåerna höjs och att skadestånd betalas ut automatiskt till brottsoffret.

Kontaktförbuden måste utökas till större zoner och fysisk överträdelse av kontaktförbud ska leda till fängelse. I fall där barn bevittnar våld i hemmet är det enda rätta att frånta gärningsmännen vårdnaden om barnet.

Många är de drabbade kvinnor som under lång tid larmat och gjort allt för att skydda sig och sina barn.

Det är dags att ge de kvinnor som mentalt och fysiskt förlorat sina liv i kvinnovåldets spår upprättelse.


Ämnen du kan följa