Det är dags att återstarta Västerbottens ekonomi

Precis som vi har hanterat krisen tillsammans måste vi också göra återstarten tillsammans.

Debatt 12 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakrisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag.

Det har resulterat i en konkursvåg och kraftigt ökad arbetslöshet. Offentlig sektor har fått färre skattekronor att fördela i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.

Bara i Västerbottens län har 9 345 personer korttidspermitterats och 850 varslats om uppsägning.

Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut.

Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt igen.

En stor majoritet av landets kommuner har gjort bra insatser för att underlätta för företagen under denna svåra tid. Vissa åtgärder bör på sikt återställas, i samråd med näringslivet, medan andra är långsiktigt hållbara och kan göras permanenta.

Men nu är också läge att se bortom krisen.

Det krävs ett omtag för den offentliga sektorn. När skatteintäkterna faller är det nödvändigt att hushålla med pengarna, men också att se till så att man får så mycket för pengarna som möjligt.

För detta krävs det en genomtänkt konkurrensutsättning och inte minst bättre upphandlingar.

Investeringar och underhåll behöver tidigareläggas och fler aktörer måste ges möjlighet att komma med anbud genom uppdelade upphandlingar och minskat pappersarbete.

Incitamenten att arbeta måste öka, liksom viljan att anställa.

De personer som har permitterats och varslats måste tillbaka i arbete. Det är helt nödvändigt för vår konkurrenskraft, men också för att minska det offentligas kostnader och för att lyckas med integrationsarbetet.

För kommunerna krävs därför en tydlighet om att den som hamnat i ekonomiskt bistånd ska tillbaka i arbete. Yrkesutbildningar i linje med det lokala näringslivets behov måste prioriteras.

För att det ska finnas företag som växer och vågar ta risken att anställa krävs det ett bättre företagsklimat. Råd, vägledning och snabb handläggning ska prägla kontakten med företagen.

Det är viktigt att frågan om näringslivets behov prioriteras i det vardagliga arbetet och att hela kommunorganisationen identifierar egna åtgärder för att underlätta för företag som vill starta, växa och anställa.

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra.

Precis som vi har hanterat krisen tillsammans måste vi också göra återstarten tillsammans.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: "Det handlar om att möjliggöra för fastighetsägare att skapa fler bostäder och öka rörligheten"

 "Det handlar om att möjliggöra för fastighetsägare att skapa fler bostäder och öka rörligheten"

Skellefteå missar 500 jobb – LKAB väljer Luleå för sin nya etablering

Skellefteå missar 500 jobb – LKAB väljer Luleå för sin nya etablering

Nils Harnesk: Bortom de fina orden och löftena: Vilket blir priset för påskyndade tillståndsprocesser?

Sverige är idag ett av de mest avreglerade länderna i världen sett till hur vi hanterar våra naturresurser. Ändliga naturresurser, som mineraler, skänks närmast bort.

Bortom de fina orden och löftena: Vilket blir priset för påskyndade tillståndsprocesser?

Andreas Lind: ”Vi når våra framgångar tillsammans – den gröna utvecklingen känner inga kommungränser”

Det råder absolut högtryck. Det går inte en dag utan att vi hör om de gigantiska satsningar som nu görs här uppe i norra Sverige, satsningar där antalet miljarder kronor och megawatt är ogripbart stora och där antalet nyanställningar kommer att räknas i tusentals.

”Vi når våra framgångar tillsammans – den gröna utvecklingen känner inga kommungränser”

Småföretaget blickar både norrut och söderut • Har öppnat i Skellefteå: ”Ett naturligt steg”

Småföretaget är inte så litet längre. Industri- och byggservice i Piteå rider på uppsvinget i norr och korsar nu länsgränsen när ännu ett nytt kontor öppnats – i Skellefteå.

Småföretaget blickar både norrut och söderut • Har öppnat i Skellefteå: ”Ett naturligt steg”
Visa fler