Det är alltför få dömda brottslingar som utvisas

Utländska medborgare som är aktiva i kriminella gäng utgör ett hot mot säkerheten i det svenska samhället, skriver Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot i Moderatkvinnorna.
Utländska medborgare som är aktiva i kriminella gäng utgör ett hot mot säkerheten i det svenska samhället, skriver Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot i Moderatkvinnorna.

Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent – inte ens hälften.

Debatt 14 september 2021 12:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fler utländska brottslingar ska utvisas.

Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända inom en viss tidsperiod. Men alltför få dömda brottslingar utvisas.

Den praxis som finns i dag innebär att få utländska medborgare utvisas från Sverige, trots att de döms för allvarlig brottslighet.

Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent – inte ens hälften. För rån är motsvarande andel endast två procent och för grov misshandel tre.

Detta är helt orimligt.

Utgångspunkten måste vara att den som inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisas. Det gäller inte minst brott som begås inom ramen för gängkriminalitet.

För utländska medborgare, som kan utgöra ett allvarligt hot mot rikets säkerhet eller som kan förmodas vara terrorister, finns dessutom särskilda regler som innebär att utvisning är möjligt utan att han eller hon dömts för brott.

Detsamma gäller om det kan befaras att denne kommer att begå terroristbrott. Detta regleras i lagen om särskild utlänningskontroll.

Utländska medborgare som är aktiva i kriminella gäng utgör ett hot mot säkerheten i det svenska samhället.

Moderaterna vill därför överväga att införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till grovt organiserad brottslighet – oavsett om de dömts för brott eller inte.

Lagen om särskild utlänningskontroll bör tjäna som förebild i det arbetet.

Utländska medborgare som begått allvarliga brott ska utvisas.

Den som begår allvarliga brott har förverkat sin rätt att vistas i landet.

Ämnen du kan följa